Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Paludan Bog & Cafe

Tidligere navne: P.E. Hagerups Boghandel, Thaning & Appels Boghandel, Erik Paludan. International Boghandel A/S, Paludan Bøger A/S, Café Paludan


Café Paludan 2011

Paludan Bøger 2000

Arrangement i butikken 1999

Fremstød for årets bøger med Hanne Vibeke Holst

Paludan 1985

Hagerups Boghandel

H. Hagerup logo

Fiolstræde

Hagerups Boghandel 1948 . tegning Otto Frederiksen

Schalburgtage januar 1944

Hagerups Boghandel 1941

Bog fra H. Hagerups Læseselskab (Gamle København)

Hagerups Boghandel i Gothersgade

Annonce 1859Café Paludan 2014

Adresse: Fiolstræde 10 (og Købmagergade 7) (tidl. Gothersgade 31 og Gothersgade 30)
By: København K
Historie 

20.5.1852 etableres af  Hans Hagerup (1823-1883) i Gothersgade 31.

Driver foruden bog-, papir, og kunsthandel også ret omfattende forlagsvirksomhed.

1870 får Krigsministeriets skrifter i kommission.

1875 får Hempelske Boghandels Forlag i kommission.

1.1.1884 videreføres af sønnen Eiler Hagerup (1854-1928), der især satser på forlaget, som han udvikler til et af landets største med bl.a. nationale og folkelige udgivelser som reaktion på Danmarks nederlag i krigen i 1864.

Flytter til Gothersgade 30.

2.3.1899 overtog Det Hempelske Forlag i Odense. Var kommissionær for en række udgivere og forlag: Aschehoug & Co., V. Schønemanns private og militære Forlag, Det kgl. danske og geografiske Selskab (hvor han også var kasserer), Historisk Forening og Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie. Driver også lejebiblioteket H. Hagerups Læseselskab.

22.6.1902 forretningen fejrer 50-års jubilæum (Nord. Bogh.t. nr. 25/20.6.1902).

1.8.1919 sønnen Paul Eiler Hagerup (f. 1889) overtager Carl Ludwig Jensens Boghandel i Flensborg, firma herefter Paul H. Hagerup, der bl.a. fungerer som H. Hagerups Forlags filial for Sønderjylland.

1920 knytter J.L. Lybeckers Forlag til firmaet og omdanner det samtidig til aktieselskab.

I selskabets direktion indtræder sønnen Paul Eiler Hagerup.

27.2.1928 Eiler Hagerup dør.

Paul Eiler Hagerup overtager ansvaret for virksomheden, herefter P.E. Hagerups Boghandel.

1937 flytter til nyindrettede lokaler i Fiolstræde nr. 10.

1.1.1938 overtager Vilhelm Trydes Boghandel, Østergade 3, København K. Denne forretning har netop fejret 75-års jubilæum. Samtidig ophæves Trydes Forlag. De to boghandler lægges sammen på adressen Fiolstræde 10.

5.1.1944 myrdes præsten og digteren Kaj Munk. Hagerups Boghandel laver en vinduesudstilling med digterens bøger. Nogle dage senere er forretningen udsat for schalburgtage.

1.1.1951 overtages af Erik Paludan (f. 1904), der fire år forinden (1.11.1947) havde overtaget Thaning & Appels Boghandel, Købmagergade 7. Han samler de to forretninger i Fiolstræde 10.

1960 sønnen Jørgen Paludan etablerer Pocket Bogladen, Fiolstræde 32 ved overtagelse af Axel V. Nielsens boghandel.

1964 Kaare Buus Jensen (1925-2005) bliver prokurist.

1967 Jørgen Paludan bliver medindehaver af farens forretning.

1974 begge boglader omdannes til A/S, Erik Paludan International Boghandel A/S,

31.12.1979 Pocket Bogladen ophører.

1.1.1980 Ole Geertz-Hansen (f. 1935) bliver afdelingsleder – universitetsbøger, natur og kunst.

1.11.1987 Jørgen Paludan (f. 1937) bliver eneindehaver. Nyt navn Paludan Bøger A/S.

1.7.1988 overtager Brachts Boghandel på Gl. Kongevej.

23.4.1999 Brachts Boghandel ophører.

1998/99 omdannes til bogcafé med mange litterære arrangementer og med nye medejere: Finn Donsbæk og Ib Schierbeck (direktør).

Caféen drives af en restauratør som forpagter, senere medejer, Kenn Husted.

2002 Ib Scheirbeck forlader bogcaféen og bliver butikschef i den nyåbnede Chesters Bogcafé på Christianshavn.

juli 2006 ny bestyrer af bogcaféen: David Milo. Kenn Husted købes ud.

1.8.2009 Finn Donsbæk sælger til Süleiman Altunay (f. 1976), der er restauratør, men som også vil opruste på bog- og antikvarbogfronten ved at ansætte fagfolk. Nyt navn Café Paludan.

1.11.2013 Süleiman Altunay opretter Papyrus Bogcafé ApS. der står som ejer. Navnet skifter til Paludan Bog & Cafe.

Medarbejdere:  Fuldmægtig Hilmar Lauritzen (f. 2.8.1924) fra 1951, Sven Madsen (f. 23.6. 1929) fra 1949 og Erik Møller (f. 19.1.1918) i antikvariatet fra 1954, Peter Langford (Universitetsbogladen) Fritz Christesen (Nyboder), Pernille Larsen (Bog & idé - Købmagergade) og Jørgen Gjerstrup (Filmhusets Boghandel).

Lærlinge: Peter Thinghøj Christiansen (Boghandler i Frederikssund), Inge Vollertsen (Tinglev Boghandel) og  Flemming Johansen (Academic Books - RUC).

Litteratur: Aage Laudrup: "Læreår i Firserne", Haagerups Boghandel 1948.

 
Personer: