Til forsiden
Udskriv siden

Mindepark for store danske forfattere i Ølgod

Af Niels Erik Knudsen

Lige nord for den vestjyske by Ølgod, ligger der en mindepark for store danske forfattere. Den ligger som naturgrund med mindesten over danske forfattere. Parken blev anlagt af boghandler Hans Nielsen og hans kone Nielssine (kaldet Sine) og fik navnet Hanssinelund.

Hans Nielsen
Sine, hendes far og Hans Nielsen foran butikken

Hans Nielsen kom fra Varde og var uddannet bogbinder i Odense. Herefter arbejdede han i forskellige bogbinderier, bl.a. i København og forskellige steder i Tyskland. I 1896 kom han til Ølgod hvor han opretter bogbinderi og papirhandel. Kort tid efter blev han gift med Nielssine. Hans Nielsen var en driftig mand med mange jern i ilden. Et par år efter etableringen tog han også bøger ind i sit sortiment idet han blev forhandler for Lohses Boghandel i Varde. Han blev også aktionær i Ølgod Plantage der blev anlagt i årene 1882 til 1895 af en række forretningsfolk og landmænd fra byen og omegnen. I en periode var han formand for plantagens bestyrelse. Han havde også en lang række andre tillidsposter i byen, bl.a. var han formand for Ølgod Håndværkerforening i mere end 20 år. I årene 1904 til 1913 var han medlem af Ølgod sogneråd. I 1919 blev han samhandelsberettiget boghandler.

Hans Nielsen foran Hanssinelund
Hanssinelund 2014

I 1909 købte han og Sine et stykke jord ved siden af Ølgod Plantage hvor de over de næste mange år anlagde en mindepark for store danske forfattere. Kunstneren Mads Pedersen fra Varde lavede en række mindesmærker af utilhuggede natursten. På stenene var der forfatternes navn og citater eller symboler. Samtidig med at stenene kom op plantede Hans og Sine træer. På grunden byggede Hans Nielsen en pavilion som blev brugt som lysthus og hvor der blev holdt forskellige arrangementer, bl.a. mødtes sognerådet her i 1910.  Det fortælles, at plantagen fik navn ved, at Hans Nielsen udlovede en potageske til den, som fandt på et godt navn til stedet. Tømrer Holm i Ølgod vandt, da han kaldte plantagen Hanssinelund efter Hans og Sine.

Ambrosius Stub
Steen Steensen Blicher
Jeppe Aakjær
Johannes Ewald
Carl Bagger
N.F.S. Grundtvig
H.C. Andersen
Henrik Pontopidan
J.P. Jacobsen
Ludvig Holberg
Ølgod Sogneråd i Hanssinelund 1910
Hans Nielsen i Hanssinelund

I 1931 måtte Hans Nielsen som 60 årig afhænde sin forretning på grund af sygdom. Året efter døde Sine. Han fortsatte indtil sin død i 1955 med at pleje og udvide Hanssinelund. Han byggede et nyt hus som han kaldte ”Boghjem” og som stadig ligger i Ølgod. Ved Hans Nielsens død overtog Ølgod Kommune Hanssinelund. Der blev ved samme lejlighed opsat en mindesten for ægteparret. Hans og Sines søn, Sven Nielsen blev udlært hos sin far, og det har nok været tanken at han skulle overtage forretningen i Ølgod, men efter at have arbejdet hos N.P. Holm i Ringkøbing og Magasin i København, tog han på uddannelsesrejse til Paris. Her startede han i 1926 eksportfirmaet Les Messageries du Lievre sammen med sin franske kone Charlotte Clédiére. Firmaet voksede sig hurtigt stort og det blev aldrig aktuelt at vende hjem til Ølgod. Da 2. Verdenskrig kom blev det svært at eksportere bøger, så Sven Nielsen startede forlagsvirksomhed. Han opkøbte flere forlag og udgav bl.a. Georges Simenons berømte kriminalromaner om politikommisær Maigret. Forlagsimperiet voksede til Frankrigs næststørste. Han blev kendt som "Le Lion" – Løven. – Hans søn Claude Nielsen videreførte. I dag indgår forlaget i Frankrigs største udgivergruppe, Havas.

Sven, Sine og Hans Nielsen
Boghjem 2014

Tak til Ølgod Strellev Lokalhistoriske Arkiv for lån af billeder, god information - og kaffe og kage.