Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Bog & idé

Tidligere navne: Gad Hillerød, F. Hertz, F. Hertz’ Boghandel, Toftes Boghandel


Bog & idé 2012

Gad Hillerød 1992

Gad Hillerød 1992

Åbningen i Slotsarkaderne. Helle Hansen i midten og Gads direktør, Bjarne Pedersen til højre. 1992.

Gad Hillerød 1992. Helle Hansen til højre.

Hans Toftes logo 1939

Hertz Boghandel 1939

Interiøre 1939

Hertz Boghandel 1922

Hertz Boghandel 1905 (Hillerød Lokalarkiv)

Hertz Boghandel 1895

Hertz Boghandel 1875Bog & idé 2014

Adresse: Slotsarkaderne 11 (tidl. Slotsgade 22)
By: Hillerød
Historie 

1.5.1839 etableres af bogbinder Fischer Hertz (1813-1897) som F. Hertz, Slotsgade 22.

1.9.1876 opnår rabatberettigelse som boghandler og driver sortimentsboghandel, papir- og kunsthandel. Optager sønnen Martin Hertz som kompagnon. Firma derefter: F. Hertz’ Boghandel.

21.4.1897 efter farens død videreføres forretningen af Martin Hertz (1845-1907) med broren Harald Hertz som associé.

15.4.1907 Martin Hertz dør. Broren Harald Hertz (1848-1920) overtager men afhænder.

1.7.1907 overtages af Th. Køster fra Århus, firmanavn stadig F. Hertz Boghandel.

2.1.1917 overtages af Hans Peter Tofte (1889-1954), firma: Hans Toftes Boghandel

1922 Hans Peter Tofte køber hele ejendommen og moderniserer.

1929 ny stor ombygning, hvorunder boghandelen midlertidigt drives fra Slotsgade 18.

1.5.1939 boghandelen fejrer 100-års jubilæum bl.a. udsendes et festskrift, Anders Uhrskov: “F. Hertz’ Boghandel – Hans Tofte – 1839 – 1. maj – 1939”.

1.6.1954 sønnen Erik Tofte (f. 1925) overtager efter farens død.

1.2.1980 boghandelen ændrer navn til Toftes Boghandel.

10.10.1984 Erik Toftes kone Britta Tofte (f. 1926) og sønnen Jesper Frits Tofte (f. 1955) bliver medindehavere.

1.5.1989 boghandelen fejrer 150-års jubilæum.

1.10.1990 G.E.C. Gad overtager, Helle Hansen (f. 1958) bliver butikschef. Boghandelen flytter til det nybyggede butikscenter, Slotsarkaderne.

1.10.1994 ny butikschef, Søren Wiberg (f. 1954).

1.6.1996 ny butikschef, Jens Bertelsen.

1.11.2000 ny butikschef, Marianne Christensen.

28.2.2007 Gads 17 boglader og internetboghandelen bliver gennem fusion en del af Indeks Retail Invest A/S, der herefter omfatter omkring 200 boglader i Danmark, de frivillige kæder Bog & idé, Bøger og Papir og BOGhandleren med en samlet omsætning på 1,55 mia. kr. ex moms svarende til 65% af det danske bogmarked. Navneskift til Bog & idé.

15.6.2015 overtages af R & S Madsen ApS. Marianne Christensen fortsat leder.

 
Personer: 

Litteratur om bogbranchen - et udvalg

Andersen, Otto: Tidsbilleder fra boghandelens verden, P. Haase & Søns Forlag, 1965.

Andersen, Otto og Aleks. Frølund: Bogladen – Dens ydre og indre, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1926.

Boghandlermedhjælperen, red. C. Corneliussen, 1900.

Bøger og Forlag i Danmark i 125 år, 1837 - 1962, Den Danske Forlæggerforening, 1962.

O.H. Delbanco: Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens halvthundredaarsdag den 18. Januar 1887, Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, 1887.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, København, 1893.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk Haandbog, Anden Udgave, Odense, 1906.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1837 – 1892 (Forsaavidt de ikke findes i Udgaven 1893). En personalhistorisk Haandbog, Odense, 1912.

Dolleris, Andreas: Danmarks Boghandlere 1906 – 1918. En personalhistorisk Haandbog, Vejle, 1918.

Dolleris, Andreas: Den Danske Boghandel i Sønderjylland 1837 - 1920 – En historisk Fremstilling, Særtryk fra "Bogormen", 1920.

Dolleris, Andreas: Den Danske Provinsboghandels Historie – fra omtrent 1800 til 1915, Den Danske Provinsboghandlerforenings Stiftelse, 1986.

Frøland, Aleks.: Dansk boghandels historie 1482 – 1945. Med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder, Gyldendal, 1974.

Hassø, Arthur G.: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar, Den Danske Boghandlerforening, 1937.

Holst, Poul: En forlagsboghandler og hans virksomhed. En beretning om Otto B. Wroblewski’s virke i dansk boghandel og forlagsvirksomhed, privattryk, 2001.

Jørgensen, Niels Chr. og Niels Erik Knudsen: BMF’s historie 1883 – 1983, Den Danske Boghandlermedhjælperforening, 1983.

Koppel, Henrik: Spredte Træk af Boghandelens Historie, Henrik Koppels Forlag, 1932.

Nyrop, Camilius: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie 1-2, Gyldendalske Boghandel, 1870.

Nyrop, Camilius: Huset Milo Oense - Bidrag til dansk boghandels historie, 1898.

Tryde, Ove: Danske Boghandler Biografier, G.E.C. Gads Forlag, 1947.

Wroblewski, Otto B.: "Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede", 1901.