Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne


Frimodt, Emil Hornemann

(f.12.7.1893) søn af Johan Frimodt, tog efter studentereksamen fra Efterslægtselskabets skole og filosofikum afgangseksamen fra Kornetskolen 1916 som nr. 1 og udnævntes til løjtnant. I boghandlerlære hos Jul. Gjellerup og medhjælper i farens forretning, hvor han 1918 blev optaget som associé. Studieophold i Paris 1920. – Bestred som sin far en række tillidshverv inden for branchen: Formand for Den danske Forlæggerforening (som Den danske Boghandlerforening nu meget passende hed) og Boghandlerrådet 1941-48, Forlæggerforeningens delegeret i Det nordiske Forlæggerråd1942-53 og Union int. des Editeurs fra 1942, medlem af Comité Executif fra 1953, formand for De danske Boghandleres Hjælpekasse 1957-65. – Har skrevet »In Praise of Scottish Scenery« (København, 1913) og »Du skønne land – skitser fra Slesvig« (København, 1919) – Gift 16.11.1918 med Anne Cathrine ‘Titte’ Winther ( f. 20.12.1896 i Holbæk) datter af sparekassebestyrer Henrik Winther og Johanne Kruhöffer. (Dolleris IV + DBKs Matr. 1956).


Forretninger

Foreninger