Til forsiden
Udskriv siden

Odense - lidt forhistorie

Af Pia Rink

Den første bog trykt i Danmark var den odenseanske bønnebog, Breviarium Ottoniense, bestilt af Odenses biskop. Den blev trykt på Johann Snells Bogtrykkeri i Odense i 1482. Det var små 30 år efter at Johann Gutenberg (o. 1400-68) i Tyskland havde påbegyndt trykningen af den første maskinelt “masseproducerede” bibel i 200 eksemplarer.

Omkring 1580 var der en bogbinder og boghandler Wulf i Odense. Han solgte også bøger i Norge. (R. Paulli: En boghandler og bogbinder i Odense i det 16. århundrede (1947) )

I 1600-tallet blev der som i andre danske byer solgt bøger fra domkirken – det vil sige fra Skt. Knuds kirke i Odense, dels af udefra kommende bogførere, dels af lokale. I Odense blev der holdt kirkemarkeder halvårligt, Skt. Knuds dag 10. juli og på “tyvendedagen” – 20 dage før jul. Ifølge arkiverne kom der 2-3 udenlandske bogførere til markederne og fra 1619 også den lokale Simen Bogbinder. Desuden Jacob Abel fra Århus 1620-30, Thomas Kempe fra Kolding indtil 1632 og bogbinder Jesper Pedersen, Middelfart 1666- 68. Fra København var Peter Haubold repræsenteret 1668-82, Chr. Cassube 1675-86 og Johan Liebe (der efterfulgte Haubold) 1683-84. (Holger Rasmussen: Bøger og bogbindere i Odense før 1694 (1959) + Charlotte Appel: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark (Disputats, 2001) )