Til forsiden
Udskriv siden

Statusrapport for Boghandlere i Danmark december 2013

Den 18. januar 2012gik hjemmesiden www.boghandlereidanmark.dk i luften – en hjemmeside der forsøger at beskrive boghandlernes historie i Danmark fra middelalderen til i dag. Der sker ved en gennemgang af hver enkelt forretning og personbiografier over ejerne, lederne og andre der har markeret sig i den enkelte forretning.

Forud gik indsamlingen af et meget stort materiale (ca. 1.100 A4 tekstsider) i perioden 1996-2010. Det stod klart at det var så omfangsrigt at en udgivelse i bogform ikke var realistisk. Derfor valgte vi at lægge materialet ud på en hjemmeside. Fordelene ved at gå digital var bl.a. at vi kunne komme i dialog med brugerne og de portrætterede og hurtigt få lagt rettelser og tilføjelser ind samt opdateringer i al almindelighed.

Det meste af 1911 gik med at få oprettet siden og lagt materialet ind. Det skete med tilskud fra Bogbranchens Fællesfond. Samtidig overtog vi Bogmarkedets gamle arkiv med papirbilleder. Da vi gik i luften i januar 2012 var siden ikke perfekt, men så omfattende at den virkede seriøs.

Siden 2012 er indsamlingen fortsat, især på billedsiden. Vi har nu beskrivelse af 1740 forretninger hvoraf de 570 med et eller flere billeder. Derudover er der 3375 biografier over personer – de ca. 1250 med billede.

Ud over Bogmarkedets billedarkiv har vi fundet billeder i branchens andre blade, Boghandleren og Bogormen. Vi har også fået billeder fra lokalhistoriske arkiver, fra boghandlere og boghandleres efterkommere samt fra personer fra andre dele af bogbranchen. Billedmaterialet er hovedsageligt facade- og interiøre billeder, men der er også billeder af annoncer, logoer, brevhoveder og andet relevant.

Vi har hen ad vejen udvidet boghandlerbegrebet, hvor vi tidligere holdt os til boghandlere der havde underskrevet Samhandelsreglerne. Nu er vi begyndt at tage bogcaféer, specialforretninger og internetboghandlere med. Vi har også beskrevet branchens organisationer, blade, priser, indkøbsforeninger og boghandleruddannelsen og dens nøglepersoner gennem tiden.

Vi har haft dialog med mange mennesker med tilknytning til branchen og andre der bare er interesserede. Internetleksikonnet Wikipedia henviser til os fra en del af deres artikler ligesom flere lokalhistoriske arkiver har links til vores side. Vi har også leveret stof og rådgivning til studerende og forskere i forbindelse med projekter og opgaver omkring bogbranchen.

Vores vigtigste opgave i fremtiden er selvfølgelig at holde siden opdateret. Der lukker boghandlere, men heldigvis åbner der også nye. Folk skifter job og nye bliver ansat. Det der er nutid lige nu bliver historie i fremtiden.

Boghandlere i Danmark gemmer på mange gode historier nede i det leksikale og biografiske stof. Nogle af disse historier fortæller vi i form af artikler. De kan også læses på siden. Vi har modtaget en del erindringer skrevet af boghandlere. Nogle af dem kan også læses på siden. Flere vil følge. Disse artikler og erindringer vil kunne danne basis for en bogudgivelse.

Vi ligger inde med en pæn samling af litteratur om bogbranchen. Da branchen ikke længere har et arkiv eller bibliotek, kunne det være en mulighed at digitalisere nogle af disse bøger og gøre dem tilgængelige som e-bøger.

Det er vores håb at vi også i fremtiden kan være en seriøs videns-database der kan bruges af alle der beskæftiger sig med bogbranchen.

Boghandlere i Danmark modtager ikke støtte til driften.

Bag Boghandlere i Danmark står Dolleris-Projektet - en gruppe tidligere branchefolk, der pga. dødsfald nu er reduceret til Ivan Wroblewski, Pia Rink og Niels Erik Knudsen.