Til forsiden
Udskriv siden

Klik på en region og se boghandlerne

Danmarkskort Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Kilder

Skriftlige kilder

Andreas Dolleris: Danmarks Boghandlere I-IV, dækkende perioden 1837-1918 (Dolleris), Viggo Madsens upublicerede registreringer 1919-44 (VM), Ove Tryde: Danske Boghandlerbiografier, (Tryde), Otto Andersen: Tidsbilleder fra Boghandelens Verden, Haase, 1965 (OA), Boghandlerfortegnelser, Officielle meddelelser, Forlæggerforeningens arkiv, Adressebøger, Bogmarkedet, avisudklip, jubilæumsskrifter, informationer fra nulevende boghandlere og andre etc. Kildeangivelsen (Arkiv og FfArkiv) betyder, at oplysningerne er hentet i Forlæggerforeningens arkivmateriale, som nu er deponeret i Erhvervsarkivet i Århus. Det er især oplysninger, som boghandlerne selv har opgivet i forbindelse med ansøgninger.– Boglader før 1848: "Adskillige Bestallinger 1730-1848" udstedt af Danske Kancelli, der findes på Rigsarkivet i København (Danske Kancelli) – Endvidere: M. Haugsted: Ældre danske Bogtrykker- og Forlæggermærker, tidsskriftet Fund & Forskning, bind 1-3 1955-57 (Haugsted) – Dansk Biografisk Leksikon ældre og nyere udgaver (DBL) og denstoredanske.dk. – Charlotte Appels disputats fra 2001, Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark (Appel).

Billeder

I sommeren 2011 overtog vi Bogmarkedets papirbillede-arkiv, som er den væsentligste kilde til billeder af forretningsfacader og personer. Vi har også brugt Niels Erik Knudsens personlige fotoarkiv samt scannet billeder fra Bogmarkedet, Bogormen, Boghandleren, diverse jubilæumsbøger. Derudover har Niels Erik Knudsen fotograferet en del af de nuværende boghandlerfacader i løbet af 2011.