Til forsiden
Udskriv siden


Danske Boghandleres Rejseklub


Vedtægter for Københavnske Boghandleres Rejseklub 1946Hatten hvor vinderne blev udtrukket

25.6.1933 stiftes på initiativ af boghandler Aage Holst, Århus Provinsboghandlerforeningens Rejseklub. Formålet er at medlemmerne indbetaler kontigent og at det bruges til udlodning af penge til rejser. Formand Aage Holst. Udlodningern foregår på Den danske Provinsboghandlerforenings generalforsamling.

7.1.1946 stiftes Københavnske Boghandleres Rejseklub på initiativ af boghandler Johannes Schou - efter samme mønster som provinsboghandlernes rejseklub. Bestyrelse: Johannes Schou (formand), Knud Rasmussen (kasserer) og Carl Andersen. Sekretær fuldmægtig Niels Palsby der tog rundt til de københavnske boghandlere for at hverve medlemmer.

27.101963 kl. 15 stiftes Den danske Boghandlerforening ved en sammenslutning af Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening. De to rejseklubber fortsætter hver for sig. Ved frokosten efter generalforsamlingen er der to lodtrækninger - en for hver rejseklub.

? Ivan Wroblewski bliver formand for Københavnske Boghandleres Rejseklub.

? Bent Christensen bliver formand for Provinsboghandlerforeningens Rejseklub.

19.5.1989 fusionerer de to rejseklubber. Formand Bent Christensen. Kasserer Peter Nielsen og sekretær Lise Christensen. Sekretariat Den danske Boghandlerforening. Lodtrækningen foretages på Den danske Boghandlerforenings generalforsamling og der trækkes lod af en høj hat. Vindere kan ikke deltage i lodtrækningen de næste 5 år.

1.7.2005 sælger Bent Christensen sin forretning til Arnold Busck og kan ikke længere være formand for Rejseklubben. Ny Formand Peter Thinghøj.

8.5.2008 opløses klubben og formuen går til foreningen Uglevirke.Personer tilknyttet organisationen: