Til forsiden
Udskriv siden


Handelsfagskolen

Tidligere navne: Handelskostskolen


Handelskostskolen 1988

Boghandlerlokalet i Skaade 1997

Afslutning på Praktisk Detailhandel 1994

25 års jubilæum 1991

Boghandlerfagskolen 1991

Boghandlerakademiet 1989 - forrest Poul Rishede og Mogens Karlsen

Overlevelseskursus på Boghandlerakademiet 1988

Aleks. Frøland som gæsteunderviser 1980

Poul Rishede og elever 1971

Elever på værelset 1971

Undervisning af boghandlerelever 1970Dec. 1965 sælger blanketfirmaet Koh i Noor sine bygninger i Odder til HFO – De danske Handelsorganisationers Fællesorganisation. Bygningerne skal bruges til specialhandelens kostskole.

23.4.1966 udsendes cirkulære med retningslinierne for en ny boghandleruddannelse. Det betyder at Boghandlerfagskolen og Provinsboghandlerfagskolen skal afvikles over de næste par år.

13-24.7.1966 gennemføres det første kursus for boghandlerlærlinge på Mommark Handelskostskole, da skolen i Odder endnu ikke er færdig. Blandt underviserne er Poul Rishede fra Hillerød Handelsskole der blev ansat som inspektør på den nye skole i Odder.

1.8.1967 ansættes B.H. Langkjær Henriksen som forstander.

1.5.1968 bliver Preben Birk Mikkelsen ansat som skolehjemsinspektør.

7.7.1968 starter de første elever – et hold fra blomsterbranchen.

15.7.1968 er byggeriet ved at være færdig.

4.8.1969 er der officiel indvielse af Handelskostskolen i Odder. Boghandlerforeningens repræsentant i skolens bestyrelse er Thorvald Helweg.

1973 udvider skolen med Odder Kursuscenter i et tidligere motel der ligger lige over for skolen.

1980 modtager Poul Rishede som den første Frølands Legat. Aleks. Frøland kom selv til Odder for at overrække legatet og han gennemførte en gæsteundervisning. 

1982 begynder på initiativ af Leif Jochimsen, formand for Boghandlerforeningen udviklingen af Boghandlerakademiet – en lederuddannelse bestående af tre kurser ä to moduler på skolen + merkonomeksamen i Virksomhedsorganisation og Virksomhedsøkonomi. Uddannelsen er ikke statsstøttet og betales af eleverne selv. Der nedsættes et uddannelsesudvalg med lige antal repræsentanter fra Boghandlerforeningen og BMF. Udvalget skal også tage sig af elevuddannelsen og den øvrige efteruddannelse.

1.8.1983 bliver Tage Andersen ny forstander.

1985 starter Mogens Karlsen som underviser i litteratur.

1.9.1985 kommer Niels Erik Knudsen ind i Uddannelsesudvalget for BMF og sidder der frem til 2010.

1986 starter det første hold på Boghandlerakademiet. 

1987 starter Boghandlerfagskolen, et kursusforløb på 6 uger der er en overbygning på elevuddannelsen. 

juni 1988 gennemføres på Boghandlerakademiet et ”overlevelseskursus” på Tunø og Samsø i naturen med fokus på samarbejde. Kurset køres af Activ Lederudvikling, et firma startet af den tidligere jægersoldat, Carsten Mørch.

1.9.1988 ny forstander, Gert Kjeldal. 

23.8.1989 afslutter første hold af Boghandlerakademiet. 8 gennemførte, 6 faldt fra undervejs. 

sept.1989 starter 2. hold på Boghandlerakademiet. 

1991 starter kursusforløbet, Boghandlerfagskolen, der består af 5 kurser. Samtidig starter Detailhandelsakademiet, der er en lederuddannelse for butiksbranchen – inspireret af Boghandlerakademiet. 

1993 starter et praktisk afslutningsprojekt på Boghandlerfagskolen udviklet af Gert Kjeldal. 

12.1.1994 afslutter de første 12 kursister Boghandlerfagskolens afslutningsmodul, Praktisk detailhandel. 

27.10.1994 får Gert Kjeldal overrakt Frølands Legat for sin udvikling af kurset Praktisk Detailhandel. 

1996 vedtages en ny elevuddannelse for detailhandelen. Bogbranchens uddannelsesudvalg definerer indholdet på den brancherettede uddannelse i Odder. 

1997 begynder den nye elevuddannelse. I modsætning til den gamle uddannelse med 3x14 dages undervisning (heraf de to i Odder), har den nye uddannelse 5x14 dage i Odder hvoraf de to uger til fordybelse er frivillig. Elevuddannelsen afsluttes med en fagprøve (inspireret af Boghandlerfagskolen). Den nye elevuddannelse indeholder bl.a. undervisning i udenlandske bøger med Niels Erik Knudsen som underviser. 

1997 overtager Handelskostskolen kursushotellet Scanticon i Skaade Bakker. Boghandleruddannelsen flytter hertil og åbner i nyt stort lokale. Skolen ændrer navn til Handelsfagskolen.

1.12.2002 går Poul Rishede af. Helle Jensen (tidligere boghandler og kursist på Boghandlerakademiet) overtager.

2007 bliver Ebbe Foged, tidligere formand for Boghandlerforeningen ny underviser efter Helle Jensen.

15.9.2008 flytter boghandleruddannelsen tilbage til Odder - i nyindrettet lokale. Ebbe Foged stopper som underviser.

2008 går Gert Kjeldal på pension. Ny direktør, Bente Stavad.

2009 ny underviser for boghandleruddannelsen, Jacob Ullerichs Andersen.

1.12.2013 ny direktør Pia Agerbæk Marlo.

13.03.2018 beslutter Boghandlerforeningen at flytte undervisningen af boghandlerelever fra Odder til Tietgen i Odense.

22.03.2018 meddeler Handelsfagskolen Boghandlerforeningens medlemmer at man vil fortsætte boghandlerundervisningen.Personer tilknyttet organisationen: