Til forsiden
Udskriv siden


Dansk Bogfortegnelse


Dansk BiblioteksCenter 1992

Annonce i Dansk BoghandlertidendeDansk Bogfortegnelse 1841-1975

Fortegnelse over alle nyudgivelser i Danmark.

1851 udsender Gottlieb Ernst Clausen Gad Maanedlig dansk Bogfortegnelse – en fortegnelse over nye bøger på det danske marked. Gad er på det tidspunkt ansat i Gyldendalske Boghandel. Fortegnelsen blev trykt i dagbladet Fædrelandet.

19.07.1954 udkommer første nummer af Dansk Boghandlertidende (Bogmarkedet). Gads bogfortegnelse trykkes fremover her.

1856 etablerer G.E.C. Gad egen boghandel og forlag. Han tager bogfortegnelsen med sig og den udkommer fremover på Gads Forlag.

1861 udkommer Dansk Bogfortegnelse for Aarene 1841-58, samlet af lederen af Det Kongelige Biblioteks danske afdeling, Frederik Fabricius. Han havde siden 1841 udgivet Dansk-norsk Forlagskatalog, der her blev udgivet samlet.

Udgivelsen af uge- måneds og årsfortegnelser bliver frem til 1940’erne forestået af Gads Forlag.

1940’erne overtages redaktionen af Bogfortegnelsen af Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor (Senere Bibliotekscentralen).  Udgivelsen af Bogfortegnelsen i bogform – års- og femårskataloger – fortsætter hos Gads Forlag.

1976 overtager Bibliotekscentralen alle udgivelser af Bogfortegnelsen og udarbejdelsen overgår til EDB.

1985 udkommer det sidste femårskatalog for perioden 1981-85. Herefter findes fortegnelsen kun elektronisk.

30.9.1991 går Bibliotekscentralen konkurs. Med økonomisk støtte fra Kulturministeriet skabes en nødløsning, så nye bøger stadig kan registreres.

14.10.1991 etableres et selskab, Dansk BiblioteksCenter af Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og forlaget Gyldendal med det formål at føre Bogfortegnelsen videre.

2003 udkommer ugefortegnelsen med årets udgang for sidste gang i Bogmarkedet. Årskataloget udkommer fortsat på tryk.

(Bogmarkedet nr. 13/14, 1989 + Bogmarkedet nr. 16, 2004 + Otto B. Wroblewski: Om Boghandelen i Danmark i det 19. Aarhundrede).Personer tilknyttet organisationen: