Til forsiden
Udskriv siden


DBK

Tidligere navne: Boghandlerforeningens Kommisionsanstalt


DBK logo 2003

Køregård 2012

Fra indvielsen 2003

Hovedindgangen 2003

Facade 2003

Hovedindgang 2003 (Foto Flemming Lamberth / Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv)

De grønne sække 2003 ( Foto Flemming Lamberth / Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv)

Båndet kører 2003 ( Foto Flemming Lamberth / Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv)

Annonce 1992

Tilbygning 1988

Den grønne sæk på båndet 1982

DBK Siljangade 1966

DBK under besættelsen - kun en enkelt bil og mange cykler

DBK i Nyropsgade 1936

Interiøre 1915

Lastbiler på Gråbrødre Torv

DBK Gråbrødre TorvDBK 2004

29.4.1894 starter Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt på Gråbrødre Torv 16, København. Det var en distributionscentral, hvor forlagene kunne indlevere bøger som blev sendt samlet til boghandlerne.

1.7.1894 indvies ”Anstalten” officielt. Det er en sammenlægning af flere forskellige kommissionsforretninger der danner grundlaget, bl.a. Martin Nordentoft, F.H. Eibes, H. Hagerups, E.L. Thaarups og P.J. Schmidts kommissionsforretninger. Ejer er Den Danske Boghandlerforening (forlæggerforeningen). Direktør: Martin Nordentoft. Formand for bestyrelsen: Eiler Hagerup.

1895 oprettes en distributionsafdeling for cirkulærer og blade.

1921 bliver ”Anstalten” en selvejende institution med en bestyrelse bestående af tre boghandlere og tre forlæggere. Samtidig skiftes navn til Danske Boghandleres Kommissionsanstalt. Formand: O. Lohse.

19.11.1930 købes en grund af Københavns Kommune med henblik på at etablere ”Boghandlernes Hus”.

1934 afløser Aage Lindemann Nordentoft som direktør.

1935 Aage Lindemann dør og H.V. Sørensen bliver ny direktør

6.11.1936 indvies bygningen, Nyropsgade 17-19. Blandt indflytterne i det nye hus var Hasselbalchs Forlag, Jul. Hansens Bogimport, BMF, Københavns Boghandlerforening, Dansk Bogtjeneste, Den Danske Forlæggerforening og Dansk Boghandlertidendes redaktion.

1938 bliver Povl Branner formand for bestyrelsen, hvor han har siddet siden 1927.

1.7.1944 fejres D.B.K.s jubilæum i stilhed på grund af krigens forhold. Personalet modtog hver et gratiale på 100 kr. – doneret af boghandler Davd Christensen, Kjellerup.

15.9.944 overtager tyskerne Boghandlernes Hus ”til andet formål” og D.B.K. må finde midlertidige lokaler. Det sker ved at Forlaget Poul Branner stiller sin ejendom i Store Kongensgade 29 til øjeblikkelig disposition. Poul Branner er på det tidspunkt formand for bestyrelsen. På den midlertidige adresse var der brug for flere folk og en flok sabotører og politifolk, der var gået under jorden, arbejdede her i dagtimerne mens de lavede illegalt arbejde om natten.

Oktober 1944 må D.B.K. på grund af papirmangel, tilbagekalde al leveret emballage. Det samme gør Gyldendal.

1.5.1949 ny direktør: Svend Fich.

26.3.1962 besluttes det at købe en grund i Siljangade på Amager og opføre et nyt Boghandlernes Hus, da pladsen i Nyropsgade er blevet for trang.

1.1.1965 sælges huset i Nyropsgade til Provinshypoteksforeningen. DBK kan blive i huset indtil det nye hus er færdigt.

1.7.1966 ny direktør: Carl P. Nielsen.

Sept. 1966 flyttes der fra Nyropsgade til Siljangade. Blandt lejerne i det nye hus er Carit Andersens Forlag, Den danske Boghandlerforening, BMF og det amerikanske radarfirma, Raytheon.

1.1.1968 DBK starter med at indføre EDB ved at etablere et hulkortanlæg. Ny regnskabschef bag dette skridt er L.E. Friis.

1972 tilbyder DBK EDB bogføring til boghandlerne.

1980 ny direktør: Bjarne Pedersen.

1986 flytter 19 forlag fra Fællesekspeditionen til DBK.

27.5.1988 indvies en ny tilbygning med pluklager.

2.1.1990 ny direktør: Palle Mogensen.

1.4.1992 overgår Munksgaards Forlagsekspedition til DBK.

1993 overgår Aschehoug/Egmonts ekspedition til DBK. Aschehougs lagerbygning i Bjæverskov overtages.

1.4.1994 indledes et samarbejde om ekspedition med Gads Forlag. Gads lagerbygning i Avedøre overtages. Samtidig begynder man at ekspedere bøger fra udenlandske forlag.

1.8.2000 slutter Palle Mogensen for at blive direktør for Gyldendals NBC (Nordisk Bog Center). 

1.12.2000 bliver Peter Johnsen ansat som ny direktør.

2001 meddeler DBK at man vil bygge nyt hus i Ølby ved Køge på 40.000 m2 som skal stå færdigt i 2003.

11.4.2003 indvies den nye bygning, Mimersvej 4 i Ølby ved Køge.

1.1.2005 overtager DBK alle aktiviteter i Uni-Pak fra Egmont. Det betyder ekspedition af bogklubberne 12 Bøger og Carlsens bogklubber.

30.10.2006 indgår DBK aftale med NBC (Gyldendals ekspedition) om et fælles bestillingssystem for alle bogforhandlere. Navnet bliver bogportalen.dk.

2008 går Bogportalen i luften - stærkt forsinket. Den var lovet både i 2006 og 2007.

4.1.2016 købes Gyldendals tidligere distributionscenter NBC af Biblioteksmedier.Personer tilknyttet organisationen: