Til forsiden
Udskriv siden


Danske Boghandleres Bogimport


Udstilling 1949

Lager 1949

Bogimporten Esplanaden 1960

Hassings Gård

Direktørerne Skriver og Klitgaard 1960

Bogimporten Rødovre 1970

Formand Niels Stubbe Østergaard og bestyrelsesmedlem Karl d'Homet

25 års jubilæum 1975 - L.C. Lauritzen, Stubbe Østergaard, Kark d'Homet og Viggo Madsen

Kontoret 1972

Udstilling 1972

UdstillingDanske Boghandleres Bogimport i Herlev

16.10.1947 stiftes Danske Boghandleres Bogimport på en generalforsamling i Boghandlernes Hus. Formålet er at levere udenlandske bøger til de danske boghandlere der tegner sig som aktionærer. Aktiekapitalen var på 100.000 kr. Det nye firma overtog Branners Import med varelager og lokaler i Rosenborggade 5. Formand: L.C. Lauritzen, Aalborg, næstformand: Karl d'Homet. Som direktør ansattes George Juelner.

januar 194 overtages Hassings udenlandske lager og lokaler på Vodroffsvej.

1.10.1949 ny direktør:  S.A. Klitgaard.

11.5.1957 holdes generalforsamling, hvor formanden L.C. Lauritzen meddeler at der er underskud og at bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed og åbner mulighed for at firmaet opløses. Bestyrelsen får fuld opbakning og Bogimporten fortsætter.

15.9.1958 overtages firmaet A/ Importbøger fra forlaget Skrifola. E. Skriver fra Importbøger følger med og bliver salgsdirektør mens S.A. Klitgaard bliver administrerende direktør.

20.8.1959 påbegyndes flytning til nye og større lokaler på Esplanaden 6.

1.4.1960 forlader S.A. Klitgaard direktørposten. Einar Skriver bliver enedirektør.

24.5.1970 går L.C. Lauritzen af som formand for bestyrelsen og afløses af Niels Stubbe Østergaard. Ny direktør: Hans Pedersen. Bogimporten flytter til Krondalvej i Rødovre.

1972 bliver Niels Stubbe Østergaard direktør sideordnet med Hans Pedersen. Han fortsætter som bestyrelsesformand.

16.10.1972 fejres 25 års jubilæet.

Flytter til Herlev.

1980 lukker Danske Boghandleres Bogimport. DBK overtog tidsskriftsafdelingen.

Efter Bogimportens lukning startede direktør Hans Pedersen Copenhagen Book Center. John Roberts og Uwe Schultheiss startede importfirmaet Scanvik. Af medarbejderne kom Per Dahl til Nyboder Boghandel, Per Grønlund til de Studerendes Boghandel på Landbo Højskolen (Academic Books - Science) og Mark Bentley kom til SKT Boghandel. Andre tidligere medarbejdere: Jan Wass, Ib Schierbeck, Niels Månsson og Kenneth Grage.

Allerede i 1964 forlod Svend Gade Bogimporten og etablererde Svend Gades Bogimport (det senere Saga Books) og i 1967 fulgte Poul Brehmer efter og etablerede Svensk Norsk Bogimport.Personer tilknyttet organisationen: