Til forsiden
Udskriv siden


Frølands Legat


1980 Aleks. Frøland og Poul Rishede

1981 Jan Danielsen og Kurt Fromberg

1982 Helle Hansen

1986 Anna Grete Schlanbusch og Leif Jochimsen

1989 Merete Riis, Gert Ringhof og Anna Grete Schlanbusch

1990 Inger Grønborg Jørgensen og Anna Grete Schlanbusch

1991Anders Kristensen, Niels Erik Knudsen og Anna Grete Schlanbusch

1993 Poul Ringhof og Erik V. Krustrup

1995 Ole Busck og Niels Erik Knudsen

1997 Poul Ringhof og Anker Hedegaard

1998 Godfred Hartmann (th.)Stiftelsen af Frølands Legat 1979 - Anna Grete Schlanbusch og Aleks. Frøland

Pris oprettet i forbindelse med Aleks. Frølands 85 års fødselsdag den 9. oktober 1979 ved en indsamling i bogbranchen. Legatet skulle hvert år på Frølands fødselsdag tildeles en person, "som anerkendelse af en ydet indsats til almenfaglig gavn". Legatbestyrelsen bestod af tre personer fra henholdsvis BMF, Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Den første bestyrelse bestod af Aleks. Frøland (BMF), Kurt Fromberg (Forlæggerforeningen) og Anna Grete Schlanbusch (Boghandlerforeningen). Legatet blev kaldt Bogbranchens Nobelpris.

1980 tildeles legatet for første gang. Modtager: Poul Rishede, Handelskostskolen i Odder for sin undervisning af boghandlerelever.

1981 modtager: Jan Danielsen, Forening for Forlagsfolk og underviser på Forlagsuddannelsen.

11.10.1982 dør Aleks Frøland. Modtager: Helle Hansen for som formand for BMF København at have genoplivet Bogparaderne.

Frøland afløses i bestyrelsen af Jette Lauridsen.

1983 modtager: Niels Månsson, formand for BMF og initiativtager til BMF's Børnebogspris.

1984 modtager: Søren Seedorff, formand for Boghandlerklubben og PR-arbejde på mange områder.

1985 modtager: boghandler Vibeke Salbøg, aktiv deltager i studiekredse og kurser.

1986 modtager: Leif Jochimsen for at have taget initiativ til Boghandlerakademiet.

1987 modtager: Per Finn Jacobsen, Gyldendal, for formidling af forlagsjura og ophavsret på Forlagsuddannelsen.

1988 modtager: boghandler Jesper Møller for sit arbejde i edb-udvalget og som kritisk skribent.

1989 forlader Jette Lauridsen og Kurt Fromberg bestyrelsen og erstattes af Niels Erik Knudsen og Gert Ringhof. Årets modtager: Merete Riis, Forlaget Rosinante, for hendes engagerede deltagelse i medierne og i fagpressen i debatten om bogens vilkår.

1990 modtager: boghandler Inger Grønborg Jørgensen for som Boghandlerforeningens formand at have samlet fløjene i foreningen.

1991 modtager: Anders Kristensen, Aalborg for at have lavet lokalradio om bøger.

1992 modtager: Jørgen von Tangen Sivertsen, Holstebro for at tage initiativ til genoptagelse af kurserne, Introduktion til Bogsæsonen.

1993 forlader Gert Ringhof bestyrelsen og erstattes af sin bror, Poul Ringhof. Årets modtager: direktør Erik V. Krustrup, Den Danske Forlæggerforening for sit faglige forfatterskab om bogbranchen.

1994 forlader Anna Grete Schlanbusch bestyrelsen og erstattes af Ivan Wroblewski. Årets modtager: direktør Gert Kjeldal, Handelskostskolen i Odder for hans udvikling af afslutningsmodulet på Boghandlerfagskolen.

1995 forlader Niels Erik Knudsen bestyrelsen og erstattes af Lisa Albertsen. Årets modtager: Niels Erik Knudsen for sit faglige forfatterskab og sit arbejde for BMF.

1996 modtager: Jannik Lunn for sit arbejde som formand for Boghandlerklubben.

1997 modtager: Anker Hedegaard for at have udviklet Boghandelens EDB.

1998 modtager: Godfred Hartmann for et langt livs arbejde for bogen.

1999 nedlægges legatet. Pengene fordeles med 30.000,- kr. til Dolleris-Projektet, 50.000,- til Uglevirke og 50.000,- til BMF’s Rejselegat.Personer tilknyttet organisationen: