Til forsiden
Udskriv siden


Københavns Boghandlerforening

Tidligere navne: Sortimentsboghandlerforeningen i København


Københavns Boghandlerforenings 25 års jubilæum 1918

Dirigentklokke - en gave fra Den danske Provinsboghandlerforening ved 25 års jubilæet i 1918

Jubilæum 1953Fagmærke - logo 1911

15.3.1893 stiftes  på initiativ af Jul. Gjellerup og  P.E. Bluhme, Sortimentsboghandlerforeningen i København. Ved et møde hvor 17 boghandlere deltog. Som formand valgtes S. Bonfils.

1997 ny forman: Jul. Gjellerup.

1998 ny formand: P.E. Bluhme.

1910 ny formand: Otto Grøn.

1911 ny formand: H.von Bracht.

1911 indføres et fagmørke i samarbejde med Den Danske Provinsboghandlerforening. Mærket må bæres af alle rabatberettigede boghandlere og burges som logo. Det bliver også logo for Københavns Boghandlerforening.

2.5.1917 navneforandring til Københavns Boghandlerforening.

27.10.1917 dannes De danske Boghandleres Landsforening som et samarbejde mellem Københavns Boghandlerforening, Den danske Provinsboghandlerforening og Den Danske Boghandlerforening (forlæggerne).

1917 ny formand: Søren Wiene.

1922 ny formand: Ellen Branth.

1923 ny formand: C.G. Schou.

1923 ny formand: Søren Wiene.

1936 Åbner Boghandlernes Hus i Nyropsgade, og Københavns Boghandlerforening får kontor fælles med Den danske Provinsboghandlerforening.

1941 ny formand: Ove Rømer

1958 nedsættes der et udvalg, der skal se på mulighederne for en fusion med Den danske Provinsboghandlerforening.

1.1.1962 ny formand: Mogens Staffeldt.

28.1.1963 holder et fælles udvalg mellem Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening sit første møde om en sammenlægning af de to foreninger.

24.10.1963 holder foreningen sin sidste generalforsamling.

27.101963 stiftes Den danske Boghandlerforening ved en sammenslutning af Københavns Boghandlerforening og Den danske Provinsboghandlerforening.

Litteratur:

Johs. Hansen: Københavns Boghandlerforening 1893-1943 - strejf af foreningens historie, 1943 + Boghandleren nr. 3, 1968Personer tilknyttet organisationen: