Til forsiden
Udskriv siden


Wroblewski, Otto Bernhard

(13.7.1827 - 11.4.1907) søn af stempelpapirforvalter for Kongeriget, Etatsraad Johan Daniel Wroblewski og Henriette Caroline Cecilie Schorn. – Lærling og medhjælper hos C.A. Reitzel, København 1843-53 fraregnet perioden 1.1.1850-1.5.1851, hvor han under krigen 1848-51 gjorde tjeneste som Generalkommando-Skriver ved 1. Armedivisions stab. – Etablerede boghandel i Roskilde 1.5.1853, men overdrog den til Knud Jensen 13.5.1858 for samme dag at genetablere sig – nu i København, hvor han drev sortimentsboghandel, forlagsvirksomhed og papirhandel – 1862-82 dog udelukkende forlagsvirksomhed. – Konstitueret stempelpapirforvalter for Kongeriget 1861-63 og fik efterfølgende forhandling af stempelpapir. – Købte i 1877 ejendommen Nytorv 19 og indrettede en elegant butik, hvorfra han fra 1882 drev både boghandel og forlag. 1886 optog han sin søn, Otto Wroblewski (1860-1921), som kompagnon. – Otto B. Wroblewski beklædte en række tillidshverv og sad i mange bestyrelser. Han skrev artikler og pjecer med såvel litterært som bogfagligt indhold m.m. og var bl.a. kendt i branchen for sine mange lejlighedssange. – Modtog på 50-årsdagen for sin etablering en hæders-adresse fra Boghandlerforeningen. R. 21.3.1884 og DM. nov. 1900. – Gift første gang 25.10.1854 med Theodora Marie Erichsen (1.4.1833 - 22.3. 1855), datter af skovfoged i Kongelunden på Amager Hans Erichsen og Marie Magdalene Schæbel. – Gift 2. gang 6.5.1859 med Bertha Elisabeth Hald (28.10.1833 - 29.12.1888) datter af sekretær i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, Justitsraad Jacob Chr. Hald og Emilie Beate Jacobsen. (Dolleris III).


Forretninger

Foreninger