Til forsiden
Udskriv siden


Thaarup, Axel Christen Frederik Philip

(f.9.8.1852) søn af Edvard Ludvig Thaarup og hans første hustru. Arbejdede 5-6 år hos grosserer N.F. Munck, København og 2-3 år hos købmand N.T. Thomsen, Hamborg. Løste 1877 borgerbrev som grosserer og 1880 som fabrikant i København, men skiftede det i 1889 ud med detailhandel, efter at han siden 1883 havde arbejdet for sin far. – Efter at have afstået kommissionsforretningen til Boghandlernes Kommissionsvirksomhed levede han som grosserer. – Gift 7.3.1891 med Carola Gunhilde Nyholm (f. 24.10.1852) datter af tidl. overretsprokurator, senere direktør i Nationalbanken, etatsråd Samuel Frederik Carl Nyholm og Elisabeth Christiane Birgitte Balvig. (Dolleris).


Forretninger