Til forsiden
Udskriv siden


Søtofte, Vilhelm Oscar

(11.3.1872 - 22.4.1940) søn af bygmester Niels Søtofte og Cathrine Nielsen. Efter alm. forberedelseseksamen lærling hos P. Hauberg & Co. og Georg Chr. Ursins Eftf., begge København. Medhjælper hos Thaning & Appel, Hannibal Walbom, Albert Sørensen og igen Walbom. Overtog 1.10.1898 Johan Møllers forretning (den tidligere P. Hauberg & Co., grundlagt 1850 af Otto Schwarz). – Det var hans mening igen at knytte forlagsvirksomhed til boghandelen, og han startede det ansete litterære tidsskrift »Vagten« med Mylius Erichsen som redaktør og Jeppe Aakjær, Louis Levy og andre unge kunstnere som medarbejdere. Tidsskriftet holdt ikke længe, men Jeppe Aakjærs første bøger, »Derude fra Kærene«, »Bondens Søn« og »Vadmelsfolk«, udkom på Søtoftes Forlag. I 1903 ophævedes forlagsvirksomheden og forretningen i København, og Søtofte etablerede sig som boghandler i Gilleleje, indtil han engang i 1930erne flyttede tilbage til København, hvor han anlagde en rammefabrik, der senere udvidedes til kunsthandel muligvis en gros. – Gift 29.11.1902 med Yelva Julie Mariane Schousgaard (f. 4.5.1879) datter af instrumentmager Wilhelm Schousgaard og Caroline Christensen. (Dansk Boghandlertidende 10.5.1940) + Dolleris III).


Forretninger