Til forsiden
Udskriv siden


Evers, Carl Chr. Nicolaus Klewing

(10.5.1857 - 27.4.1923) født i København, søn af kgl. fuldmægtig i det slesvigske Ministerium, kammerassessor Christian Evers og Georgine Christiane Klewing. Udlært hos Otto Schwartz Eftf. (E. Jespersen), senere 1972-77 Hoffenberg, Jespersen og Trap. Etablerede sig på Nørrebro, Klewing Evers, der blev overtaget af Christian Gede 1908. Drev senere handelsagentur (papir) i København – Gift 31.10.1908 med Henriette Vilhelmine Hermandine Jensen (f. 27.9.1870 i Valby) datter af bødkermester Peter Herman Jensen og Thora Mathilde Hertz. (Dolleris III).


Forretninger