Til forsiden
Udskriv siden


Hauberg, Peter Christian

(f.29.9.1844 på Christianshavn – d. nov. 1928 på Frederiksberg) søn af assessor pharmaciæ, senere etatsråd Jørgen Chr. Hauberg og Margrethe Sophie Arboe. Studerede først til polytekniker, gik på Kunstakademiet, hvor han uddannede sig til landskabsmaler under P.C. Skovgaard, udstillede på Charlottenborg 1873-76, men gik så i boghandlerlære hos Georg Chr. Ursins Eftf. (J. Holm). – 1885 ansat ved den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, fra 1887 samlingens inspektør, tillige inspektør for Dansk Folkemuseum og fra 1891 for Thorvaldsens Museum og 1892 Nationalmuseets 2. Afd. Forfatter til flere værker om mønter og møntvæsen i bl.a. middelalderen. R. 1898. – Gift 28.4.1874 med Michelle Christiane Stender (f.12.11.1852 på Gadegaard, Vestermarie, Bornholm – d. 14.1.1921 på Frederiksberg) datter af folketingsmand, proprietær, cand. jur. Adolph Schoubye Stender og Karen Elisabeth Arboe. – Hauberg skrev en bog om Bornholm, »Bornholm i Billeder og Tekst« (3. udg., 1894). (Dolleris I + Tryde + Dansk Bogh.t. 16.11.1928 + Dansk Biografisk Leksikon).


Forretninger