Til forsiden
Udskriv siden


Schwartz, Otto Frederik

(4.11.1822 - 25.7.1902) søn af kunstdrejer Johan Georg Schwartz og Augusta Margrethe Frels (og bror til Johan Adam Schwartz). Efter studentereksamen og filosofikum volontør hos Ehlermann i Hannover, Besser’sche Buchhandlung i Berlin og hos Lorck i Leipzig. Drev efter afståelse af boghandelen udelukkende forlagsvirksomhed. – Gift 20.9.1851 med Marianna Cathrine Louise Wilhelmine Rosing (f. 6.5.1824) datter af stempelforvalter ved Toldboden i København, kammerråd Michael Julius Rosing, og Marie Anna Klinberg. (Dolleris I).


Forretninger