Til forsiden
Udskriv siden


Lund, Jacob

(3.9.1831 - 1.3.1891) søn af kancelliraad Jens Lund og Wahlia Hornemann. Morfaren botaniker, prof. Jens Wilken Hornemann. – Udlært i Gyldendalske Boghandel og medhjælper hos F.H. Eibe 1850-54. – Gift 27.11.1857 med Louise Nathalie Malling (f. 22.7.1829) datter af artillerikaptajn Peder Malling og Elisabeth Grønlund, farbroderen var Ove Malling. (I "Danmarks Amter og deres mænd", 14. hefte (Hafnia Handelsforlaget), findes et portræt af Jacob Lund og et billede af hans forretning).


Forretninger