Til forsiden
Udskriv siden


Haase, Ejnar Ludvig

(21.11.1895 - 1.4.1957) søn af Peter Haase, blev efter studentereksamen fra Metropolitanskolen og filosofikum udlært hos C.H. Bielefeldt og var prokurist hos Lehmann & Stage fra 1918. – Beklædte en lang række tillidshverv i branchen: Næstformand i Den danske Forlæggerforening 1940-47, medlem af Forlæggerforeningens repræsentantskab og af Boghandlernævnet, næstformand i Danbif fra 1945 og forretningsfører for Det danske Bibelselskab og Det kgl. Vaisenhus, R og C.H.L.5 og var fra 1923 forretningsfører for Det danske Bibelselskab og Det Kgl. Vajsenhus’ boghandler, korresponderende medlem af Det skandinavisk-nederlandske institut i Prag fra 1932 og Ridder af den czekoslovakiske Hvide Løves Orden 1935. Formand for Boghandlerklubben 1929-33. – Gift 4.3.1921 med Aase Wilhelmine Michelsen (26.1.1901-21.6.1974) datter af repræsentant Niels Wilsen Michelsen og Harriet Jensen. Ægteskabet opløst. – Gift 2. gang 12.7 1940 med Gudrun Margot Lenk, der 10.8.2006 kunne fejre sin 100-års fødselsdag. (VM + Politiken 9.8.2006).


Forretninger

Foreninger