Til forsiden
Udskriv siden


Flensborg, Andreas Nicolai

 

(20.4.1884-1.11.1952) søn af boghandler i Roskilde Erhard Saabye Flensborg (1850-1910) og Agnes Louise Charlotte Anger (f. 1854). – Efter studentereksamen og filosofikum udlært hos Schønemann i Nyborg og medhjælper i sin fars forretning, som han vendte tilbage til efter halvandet år som prokurist hos Poul Hungar i Leipzig. Soldat 1905. Fra 1.11.1905 medhjælper og fra 1909 prokurist hos sin far. Efter farens død i 1910 bestyrede han forretningen for sin mor, indtil han i 1914 overtog den for egen regning. I de følgende 30 år drev han den frem til en af provinsens fremmeste. – Formand for Roskilde Turistforening, medstifter af Roskilde Museum i hvis bestyrelse han sad. Udgav på eget forlag lokalhistoriske bøger og var redaktør af provinsens første lokale julehæfte, "Jul i Roskilde". Udgav på sin 60-årsdag i 1944 "Roskilde gennem Tiderne". – Gift 1. gang 23.10.1909 med Cecilie Marie Winge (9.11.1886-6.7.1926) datter af kammerherre, oberstløjtnant Marius Emil Winge, R (18.2.1854 - 13.2.1938) og Thora Andersen (15.3.1861-10.5.1926). – Gift 2. gang 1.12.1928 i København med Marie Charlotte Amalie Odensen (f. 24.7.1897 i Aalborg) datter af bladudgiver Christian Gustav Odense (3.1.1858-25.5.1932) og Emmerentze Birgitte Christine Nielsen (15.1.1861-22.2.1935). (Dolleris III + Dansk Boghandlertidende s. 185/1884 + slægtsregister på nettet).


Forretninger