Til forsiden
Udskriv siden


BMF's Bibliotek

Tidligere navne: Boghandlermedhjælper-Biblioteket


BMF's Bibliotek 1947

BMF's Bibliotek pakket til afvikling 2011Bibliotekets Exlibris

8.11.1872 Under overskriften, ”Et Forslag til Overvejelse” bringer Nordisk Boghandlertidende en artikel, der foreslår at man opretter et bibliotek for boghandlermedhjælpere, hvor de kunne låne den nyeste litteratur og på den måde orientere sig. Det var før folkebibliotekerne. Artiklen var underskrevet B: B. der dækkede over Emil Bergmann.

17.11.1872 afholdes et møde hvor Bergmann gør rede for sin idé og hvor man vedtager at stifte Boghandlermedhjælper-Biblioteket. Der bliver nedsat et udvalg med Bergmann i spidsen til at klare det praktiske.

3.12.1872 er der stiftende generalforsamling.

6.12.1872 konstituerende generalforsamling. Foreningen har nu 83 medlemmer og en række forlag har lovet at donere bøger til biblioteket. Til formand valgtes P.G. Lydiche.

28.1.1873 åbner Boghandlermedhjælper-Biblioteket på Amagertorv 27. Medlemstal 108.

30.6.1873 holdes den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen. Medlemstallet er nu på 122 og bogbestanden på 1914 bind. Flere bogbindere har lovet at binde bøgerne ind gratis.

1874 ny formand: Baldur Borgen.

Aug. 1874 udkommer bibliotekets første katalog.

9.7.1879 udnævnes redaktøren af Nordisk Boghandlertidende til bibliotekets første æresmedlem.

1883 flytter man efter en kort periode i Østergade 30, flytter biblioteket til Nicolaigade 1.

29.5.1883 stiftes BMF.

1883 udnævnes E.L. Thaarup og direktør Frederik Hegel til æresmedlemmer.

1885 flytter til Walkendorfsgade 34, 3.

26.6.1885 foreslår P. Haase at biblioteket lægges sammen med BMF. Det medfører udskiftninger i bestyrelsen, hvor J. Salmonsen går i protest mod forslaget.

1886 ny formand: P. Haase.

Andre formænd Anton Andersen og Alfred Nielsen.

30.5.1891 bemyndiger generalforsamlingen i BMF bestyrelsen til at arbejde for en sammenlægning med Boghandlermedhjælper-Biblioteket.

15.10.1892 flytter biblioteket til Gothersgade 28.

3.12.1897 25 års jubilæum – sammenslutningsforhandlingerne er i gang.

27.9.1898 sluttes biblioteket sammen med BMF, der samtidig flytter ind i lokalerne i Gothersgade.

14.10.1898 bliver Aage Laudrup ansat som bibliotekar.

27.2.1937 flytter BMF i nye lokaler i det nyopførte "Boghandlernes Hus" i Nyropsgade 17-19, der også rummer DBK. I forbindelse med flytningen træder Aage Laudrup tilbage som bibliotekar.

Da landet efterhånden var blevet dækket med folkebiblioteker, var udlånet af skønlitteratur efterhånden begrænset. Man besluttede at sælge skønlitteraturen fra og opbygge et rent fagbibliotek.

29.4.1937 ny bibliotekar: Mogens Budtz-Jørgensen.

1943 ny bibliotekar: Svend Larsen.

1944 udsendes der et katalog udarbejdet af Svend Larsen og Mogens Budtz-Jørgensen.

3.12.1947 75 års jubilæum - bogbestanden er på ca. 2.000 bind.

1952 bibliotekar: Keld Trillingsgaard.

1953 bibliotekar Kaj Paaskesen.

1954 bibliotekar Keld Trillingsgaard.

1.1.1967 DBK flytter til nyopført hus, Siljangade 7 på Amager. BMF og biblioteket flytter med.

1969 bibliotekar: Birgit Andersen.

1974 Jette Lauridsen bliver BMF's sekretær og passer BMF's kontor og bibliotek i mere end 10 år frem.

2007 pakkes biblioteket ned og sendes til opbevaring i Århus, da DBK skal flytte og bygningen sælges.

april 2011 vedtager BMF's delegeretmøde at afvikle biblioteket. Et afviklingsudvalg bestående af Niels Erik Knudsen, Susanne Buck, Lisbeth Iversen og Kennet Grage nedsættes.

aug. 2011 ankommer biblioteket til kælderen under HK Hovedstadens kursusejendom, Klinten i Rødvig hvor udvalget gennemgår bøgerne.

okt. 2011 afsluttes afviklingen. Nogle af bøgerne kommer til Arbejdermuseet, andre til andre institutioner. De fleste sælges. En del af faglitteraturen overtages af Dolleris-Projektet.

Litteratur: Poul Carit Andersen: Af BMF's historie, Bogormen august-september, 1938.Personer tilknyttet organisationen: