Til forsiden
Udskriv siden


BMF


BMF logo på "Bogen"

Deltagerne i det faglige møde i Fredericia 1900

BMF klubben 1927

50 års jubilæet i 1933 i Molktkes Palæ

Deltagerne på medhjælpermødet i Fredericia 1950

BMF's Børnebogspris uddeles første gang - til Bjarne B. Reuter i starten af 1981

BMF's bestyrelse ved 100 års jubilæet 1983: Bjarne Pedersen, Inger Larsen, Kenneth Jensen, Jette Lauridsen, Niels Månsson, Hans Jørgen 'Sørensen, Else Helleshøj, Niels Chr. Jørgensen og Niels Erik Knudsen

Formand Niels Månsson med BMF's fane - en gave ved 100 års jubilæet

BMF slips 1987

Fem BMF-formænd fotograferet 1992: Poul Christiansen Kenneth Jensen, Lis Marr, Lisa Albertsen og Niels Månsson

125 års jubilæet

7 formænd samlet ved 130 års jubilæet: Søs Plougmann, Marianne Amandus, Niels Månsson, Lis Marr, Kenneth Grage, Erik Jensen og Lisa Boje

BMF nedlægges: Den sidste afstemning

BMF's fane med sørgebånd efter nedlæggelsen29.5.1883 Boghandlermedhjælperforeningen, BMF stiftes efter et forarbejde af en gruppe unge medhjælpere, ansat i Hagerups Boghandel. Ideen kom fra Carl Petersen efter tysk forbillede.

Carl Petersen overtalte sin kollega Jul. Gjellerup til at skrive en lille notits i Nordisk Boghandlertidende, og på medhjælpermødet den 29. maj blev man enige om at stifte foreningen.

13.6.1883 BMF stiftes.

Foreningen var fra starten en social og selskabelig forening.

Formand: Knud Jensen (ansat i Hagerups Boghandel - tidl. boghandler i Roskilde).

Sommeren 1883 Knud Jensen trækker sig som formand. Ny formand: Baldur Borgen.

December 1883 Baldur Borgen trækker sig som formand. Ny formand: J. Holst.

1886 Chr. Leisner ny formand.

1887 Th. Kapel ny formand.

1888 Th. Davidsen ny formand.

1891 Ny formand: Chr. Kønig.

1994 BMF starter forlag med udgivelse af "Bogen" - en bog om bogfremstilling. Senere udgives BMF's årsskrifter 1896, 1897, 1898, 1899 og 1902.

1896 Ny formand Peter Haase.

17.8.1897 Boghandlerfagskolen stiftes på initiativ af Peter Haase og BMF.

1897 De danske Handelsmedhjælperes Forbund dannes i København. (en forløber for HK Hovedstaden).

23.9.1900 Centralorganisationen af Danske Handels- og Kontormedhjælperforeninger stiftes. (senere HK). Det lægger et pres på BMF om også at blive en faglig organisation.

3. - 4.6.1900 I pinsen år 1900 afholder BMF Det første almindelige Boghandlermedhjælpermøde i Fredericia, hvor et fagligt udvalg med Chr. Kønig som formand og Johannes Hansen og Martin Creutz som medlemmer, blev nedsat og et fagligt program blev udarbejdet. BMF var blevet en fagforening. Andreas Dolleris skrev en sang til mødet (En Pinsehymne).

1900 Ny formand: Michael H. Jensen.

1.12.1903 Første nummer af BMF's blad, Bogormen udkommer.

1905 Ny formand P.D. Aagaard.

1905 Ny formand Peder Ottesen.

1906 Ny formand Julius Kaaber.

1908 Selvom BMF er på fallittens rand, holder man en stor jubilæumsfest i anledning af 25-årsjubilæet - for lånte penge. Andreas Dolleris havde skrevet en sang og Gyldendals direktør, Peter Nansen holdt en af talerne. Derefter går hele bestyrelsen af.

1908 Alfred Grundtvig bliver formand for en helt ny bestyrelse.

1909 Frederik Ravn bliver ny formand.

1915 BMF's Rejselegat uddeles for første gang - til Carl Holgersen fra G.E.C. Gad.

1915 Ny formand Harald Jensen.

1918 Frederik Ravn bliver igen formand.

1922 Aleks. Frøland bliver formand.

1924 På grund af job i udlandet trækker Aleks. Frøland sig som formand. Han afløses af Hj. Worms.

1.10.1924 åbner BMF-klubben i Holbergkroen, Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestræde 10, København.

1925 Ny formand: Otto Andersen.

1925 BMF genoptager sin forlagsvirksomhed med udgivelsen af "Bogen, dens historie, fremstilling og udbredelse.

1926 Aleks. Frøland vender tilbage som formand.

1927 BMF's københavnerklub indleder et samarbejde med BMF i Skåne - et samarbejde der senere kom til at omfatte hele Norden.

1929 J.W. Secher bliver formand.

23.-30.7.1929 Det første Nordisk Studiekursus afholdes på dansk initiativ på Hinsgavl ved Middelfart.

december 1929 Boghandler Frits Sørensen og frue donerer 25.000 kr. til et nyt rejselegat.

1931 Ny formand: Folmer Trønning.

1934 Det fællesnordiske ærestegn, "Gulduglen" indstiftes.

1936 Ny formand: Georg Juel.

17.2.1936 flytter BMF i nye lokaler i det nyopførte "Boghandlernes Hus" i Nyropsgade 17-19, der også rummer DBK.

1937 Ny formand: Poul Carit Andersen

1939 Ny formand: Poul Erik Bjørrild.

1940 Ny formand: Kaj Worm.

1942 Ny formand: Knud-Aage Thureholm.

1943 Ny formand: Ib Jeppesen.

1945 Ny formand: Erik Gelting.

1947 Ny formand: Sven Otto Kofod.

1947 udgives "BMF's Sangbog".

1948 Ny formand: Erik Vinstrup Andersen.

1948 En afstemning om tilslutning til HK forkaster tilslutning.

1950 Der holdes boghandlermedhjælperstævne i Fredericia for at markere 50 året for mødet i 1900.

1951 Ny formand: Bendt Andersen.

1.1.1952 BMF tilslutter sig HK efter en afstemning blandt medlemmerne.

1952 Ny formand: Eiler Bay-Clausen

1952 Ny formand: Erik Vinstrup Andersen.

1953 BMF vælger sin første kvindelige formand, Birthe Andersen.

1954 Ny formand: Palle Fogtdal.

1958 Ny formand: Poul Svenningsen.

29.5.1958 75 års jubilæum.

1961 Ny formand: Henny Larsen.

1963 Ny formand: Poul Christiansen.

26.5.1974 Ny formand: Lis Marr.

1976 Ny formand: Niels Månsson.

1980 På initiativ af Niels Månsson indstiftes BMF's Børnebogspris og uddeles første gang til Bjarne B. Reuter.

29.5.1983 100 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet udgives bogen, "BMF's Historie 1883-1983" af Niels Chr. Jørgensen og Niels Erik Knudsen.

1983 Ny formand: Kenneth Jensen (senere Grage).

1986 ny kasserer Kenn Nielsen.

29.4.1990 Ny formand Lisa Albertsen (senere Boje).

1996 Ny formand: Jens Henry Jensen.

1999 Ny formand: Marianne Amandus.

2004 Ny formand: Nicki Hauglund.

2006 Ny formand: Sussi Orup.

2008 Ny formand: Erik Jensen.

29.5.2008 125 års jubilæum.

2011 Ny formand: Søs Plougmann - og helt ny bestyrelse.

29.5.2013 130 års jubilæum.

4.7.2013 træder bestyrelsen tilbage og indstiller sine aktiviteter.

14.3.2015 beslutter BMF's delegeretmøde at nedlægge foreningen. En del af aktiviteterne flyttes over i BMF Hovedstaden, der er den eneste lokalafdeling der er tilbage. BMF Hovedstaden overtager BMF's Børnebogspris, BMF's Rejselegat, arbejdet med Nordisk Studiekursus og BMF's fane.

11.2.2016 nedlægges BMF Hovedstaden. Som det eneste fortsætter BMF's Rejselegat som selvstændigt fond.

Litteratur: Niels Chr. Jørgensen og Niels Erik Knudsen: "BMF's Historie 1883-1983", 1983. + Viggo Clausen (red.): "Et Tiaar af BMF's Historie", 1943 +"BMF's Sangbog", 1947.Personer tilknyttet organisationen: