Til forsiden
Udskriv siden


BMF's Rejselegat
Jesper Fowler Lund får overrakt BMF's Rejselegat af Lis Marr (formand) og Niels Månsson (kasserer) i 1976

29.7.1907 holder BMF generalforsamling. På regnskabet er opført ”BMF’s Rejsefond” der har 349,- kr. – heraf er 27 kr. givet af forlægger Ernst Bojesen.

10.4.1908 vedtager generalforsamlingen at BMF fremover skal indsætte 500 kr. til rejsefondet, der omdøbes til "BMF's”Rejselegat for yngre Medhjælpere”. Legatet oprettes i forbindelse med BMF’s 25 års jubilæum den 29. maj 1908.

24.4.1909 viser regnskabet at legatet har en formue på 2181,- kr. Der er lavet en aftale med Egmont H. Petersen, udgiver af ugebladet Hjemmet, at en procentdel af bladets salg gennem boghandelen tilfalder legatet.

1909 offentliggøres fundatsen til det nye legat. Legatet skal begynde at uddele penge når formuen giver et afkast på mindst 200 kr. som er størrelsen på en legatportion. Legatportionerne skal bruges som tilskud til uddannelse i udlandet. Formuen er nu på 2.500,- kr.

1914 når man op på 5.000,- kr. og legatet kan uddeles. Det viser sig vanskeligt at rejse ud på grund af 1. Verdenskrig.

1916 rejser den første modtager, Carl Holgersen, til Tyskland og året efter kan man læse hans beretning i Bogormen. Legatportionen var på 400,- kr.

1926 bidrager BMF’s Forlags udgivelse, ”Bogen” af Otto Andersen og Aleks. Frøland til legatets formue så legatportionen kan hæves til 800,- kr.

marts 1926 beslutter bestyrelsen at øge legatets formue så man kan hæve legatportionerne til 1.000,-. Det skal ske ved en indsamling blandt medlemmer, boghandlere og forlæggere. Målet er på sigt at kunne give en portion årligt på 1.000,- kr. og hvert andet år en yderligere portion på 1.000,- kr.

januar 1927 slutter indsamlingen med over 5.000,- kr. Legatportionen er nu på 1.000,- kr.

november 1930 skænker boghandler Frits Sørensen, Rønne 25.000,- kr. i statsgaranterede kreditforeningsobligationer til at oprette et rejselegat i hans og hans hustrus navn.

1931 blev der på generalforsamlingen oplyst at rejselegatet havde en formue på 32.955,64 kr. og Frits Sørensen og Hustru Agathes Rejselegat havde en formue på 26.124,76 kr. Begge legater uddelte en portion på hver 1.000,- kr.

Marts 1934 går BMF’s Rejselegat for første gang til en kvinde, nemlig Helga Kastoft – boghandlerdatter fra Varde. Hun brugte legatet til studier i Paris og London.

15.3.1934 modtager BMF’s Rejselegat 1.000,- kr. fra Jul. Gjellerups Boghandel og forlag i anledning af forlagets 50 års jubilæum. Julius Gjellerup (1858-1917) var medstifter af BMF.

1935 giver boghandler Aage E. Holst, Århus 300,- kr. til et engangslegat til en kortere studierejse. Modtager er Ellinor Gad. Samtidig uddeles Sven Nielsens Parislegat – et legat oprettet af Sven Nielsen fra Ølgod der blev storforlægger i Paris – han modtog BMF’s Rejselegat og tog til Paris hvor han blev resten af sit liv.

3.7.1950 modtager BMF 15.000,- kr. i obligationer og en sparekassebog med 178,32 kr. efter fhv. boghandler Albert William Nyeborg til et nyt legat i hans navn, Boghandler A.W. Nyeborgs Mindelegat. Nyeborg drev boghandel på Vesterbro i København fra 1905. Den årlige legatportion var på 675,- kr og kunne gå til en ugift sproginteresseret boghandlermedhjælper i alderen 25-30 år, der er ansat i en boghandel i København.

Omkring 1950 administrerer BMF også to mindre legater, Aristofondens legat der hvert år uddeles med 200,- kr. til en enkelt person og Steen Hasselbalchs sproglegat, der uddeles til fire personer med hver 250,- kr. Legatet blev uddelt for sidste gang i 1953 ved Hasselbalchs død. Legatet var på 1.000,- kr. om året.

1960 uddeles tre portioner på hver 1.000,- kr. fra BMF’s Rejselegat og en portion fra Frits Sørensen og hustru Agathes Rejselegat. Der er ingen ansøgninger til Nyeborgs Legat.

1964 forhøjes legatportionerne til 1.500,- (BMF’s Rejselegat og Frits Sørensen). A.W. Nyeborgs Legat forhøjes til 800,- kr. Der uddeles to portioner fra Nyeborgs Legat.

1972 begynder man at uddele flere portioner til den enkelte legatmodtager. Bjarne Løkke Nielsen fra Herning får to portioner á 1.500,- kr til en studietur i Australien.

1973 opretter boghandler Børge Jacobsen et legat på 500,- kr. der kan søges til næste Nordisk Studiekursus – i Finland 1976.

6.4.1976 modtager Jesper Fowler Lund alle tre legater – i alt 4.600,- til studier i USA og England. Samtidig gives Børge Jacobsens Legat til to BMF’ere som tilskud til Nordisk Studiekursus.

29.4.1990 vedtager BMF’s delegeretmøde at slå BMF’s Rejselegat, Frits Sørensen og hustru Agathes Legat og A.W. Nyeborgs legat sammen til ét legat under navnet BMF’s Rejselegat. Samtidig vælges der en særskilt legatbestyrelse hvis medlemmer ikke samtidig kan sidde i BMF’s bestyrelse (ny lovgivning). Bestyrelsen kommer til at bestå af Ole Rønnelund, Knud Pilegaard, Lene Ravn Storgaard og Kenn Nielsen.

24.3.1996 går Knud Pilegaard ud af bestyrelsen – ind kommer Lisa Boje. Samtidig sættes et arbejde i gang med at få ændret vedtægterne så også kortere udlandsophold, f.eks. besøg på bogmesser, kan støttes.

19.3.2006 går Ole Rønnelund på efterløn. Ny formand, Kenn Nielsen.

6.4.2008 I bestyrelsen Kenn Nielsen, Lisbeth Iversen, Susanne Buck og Niels Erik Knudsen.

14.3.2015 beslutter BMF’s delegeretmøde at nedlægge BMF. BMF’s Rejselegat fortsætter med Kenn Nielsen (formand), Lisbeth Iversen, Susanne Buck og Birte Hansen som bestyrelse.

11.2.2016 nedlægges BMF Hovedstaden. BMF’s Rejselegat er det eneste der er tilbage af BMF.Personer tilknyttet organisationen: