Til forsiden
Udskriv siden


Bogbranchens Hjælpefond

Tidligere navne: Boghandler Bo


Thielesvej 11-17, 2013I 1936 tager forlægger Alfred G. Hassing initiativ til en indsamling der skal bruges til en ejendom, hvor bogbranchens pensionister kan få fribolig.

17.1.1937 indkommer der i forbindelse med Den Danske Boghandlerforenings (forlæggerforeningen) 100 års jubilæum et stort beløb.

21.4.1938 stiftes Boghandler-Bo af Den Dansk Boghandlerforening (forlæggerne), Københavns Boghandlerforening og Den Danske Provinsboghandlerforening. Formål: ”at oprette en stiftelse for ældre boghandlere og deres enker i ønsket om at Boghandler-Bo måtte stå som et samlet udtryk for den danske boghandlerstands samfølelse og kollegialitet”.

1938 køber Alfred Hassing en grund ved Damhussøen uden for København, da man allerede ved stiftelsen havde samlet nok penge ind til en grund. Formand: Alfred G. Hassing.

1939 ny formand: Frederik Gad.

15.10.1942 ændres fundsatsen, så man også kan yde huslejetilskud til folk der ikke vil bo i den kommende ejendom.

11.3.1948 ny formand: G.M. Steffensen.

1957 sælges grunden ved Damhussøen med en fortjeneste på 55.000 kr.

20.9.1957 køber Boghandler-Bo ejendommen, I.M. Thielesvej 11-17 på Frederiksberg. Pris: 500.000 kr. Den første beboer var fhv. boghandler Carl Rolsted.

1959 ny formand: Povl Branner.

1963 ny formand: Helge Busck.

1983 sælges ejendommen på I.M. Thielesvej og foreninger tager navneforandring til Bogbranchens Hjælpefond.

1989 indledes et samarbejde med Uglevirke om en integreret økonomi. De to foreninger får fælles vedtægter og fælles bestyrelse. Formand, Arne Frost Hansen. 

ny formand: Ivan Wroblewski.

(Boghandleren nr. 14/15, 1963)

 Personer tilknyttet organisationen: