Til forsiden
Udskriv siden


Indeks Retail A/S


Direktørerne Henrik Christensen og Lars Østergaard 2005

Danskernes Yndlingsforfatter 1998 Jane Aamund - Verner Bendixen til højre

Bogpahuset 1998

Bogpa i Hedensted 1997

Danskernes Yndlingsforfatter 1996 Peter Høeg. Til venstre Verner Bendixen

Danskernes Yndlingsforfatter 1995 Johannes Møllehave. Til venstre Carl Lynge

Fra jubilæumsheftet, fra venstre Flemming Kristiansen, Thomas Fjord Nielsen og Ole Hansen.

Donation til Aidsfondet 1993 - fra venstre Carl Lynge, Susse Wold og Jens Elbirk

Bog & idé skilt 1988

Bogpa poseLogoer

 

16.11.1968 holdes forberedende møde mellem boghandler Flemming Kristiansen, Varde og repræsentant Ole Hansen med det formål at starte en indkøbsforening for boghandlere.

12.1.1969 holdes stiftende generalforsamling i Bogpa. 36 boghandlere har meldt sig ind i foreningen, der organiseres som et A/S.

Den første bestyrelse består af Flemming Kristiansen (formand), E. Bang-Pedersen, Fredericia og Benth Olsson, Vejle og Rødovre. Forretningsfører: Ole Hansen. Kontor og lager oprettes i Ole Hansens hjem, Ømkulevej 13 i Vejle.

1970 flytter Bogpa til Stormgade i Vejle.

1971 ansættes Jytte Henriksen på halv tid som kontorassistent.

1972 flytter Bogpa til Ternevej 6 i Vejle.

1974 fusionerer Bogpa med indkøbsforeningen Sika. Nyt navn: Bogpa-Sika A/S. Benth Olsson bliver ny formand.

1975 bliver Flemming Kristiansen igen formand.

1978 overtager Thomas Fjord Nielsen, Ringe formandsposten.

1980 bliver Per Ørskov ansat som direktør.

1981 bliver Inge Jensen ansat som administrationschef og senere direktør.

1982 bliver Keld Kristensen, Århus ny formand.

1983 stopper Inge Jensen som direktør og efterfølges af Lars Therkelsen.

1984 bliver Hans Hermansen ny direktør. Ny formand: Kay Kristensen, Ikast bliver ny formand. Samtidig flyttes til nye lejede lokaler på Industrivej 1 i Vejle.

1985 fusionerer Bogpa-Sika med indkøbsforeningen BIF.

1986 bliver Jørn Kiel, Århus ny formand. Per Holm Pedersen bliver ny direktør. Ejendommen på Industrivej 1 købes.

1987 bliver Thomas Fjord Nielsen igen formand.

1.7.1988 starter kæden Bog & idé.

1.12.1988 starter kæden Kontor & idé.

1989 indstiftes prisen Danskernes yndlingsforfatter. Den går til Martha Christensen. Samtidig udsendes bogmagasinet, Ludvig - redigeret af Søren Seedorff.

1.7.1991 fratræder Per Holm Pedersen som direktør.

okt. 1991 stopper bogmagasinet Ludvig.

1.8-1992 ny direktør: Carl Lynge.

6.6.1993 nedlægges kæden Indeks og dens forretninger indgår i Bog & idé.

28.9.1993 donerer Bog & idé 50.000 kr. til Aids-Fondet. Beløbet kom fra salg af kalenderen, Student Time Reminder.

12.1.1994 fejres 25 års jubilæet med udgivelsen af heftet, ”Bog & idé 25 år 1969-1994”.

1994 trækker Thomas Fjord Nielsen sig som formand pga. sygdom. Ny formand: Bent Christensen, Thisted. 

9.3.1995 træder Carl Lynge tilbage.

1.8.1995 bliver Mogens Karlsen ny direktør. Han er tidligere inspektør på Handelsfagskolen i Odder.

marts 1996 fratræder Mogens Karlsen.

1.7.1996 bliver Verner Bendixen ny direktør. Ny formand: Børge Grønne, Odense.

1997 køber Bogpa en grund i Hedensted og går i gang med at opføre en ny bygning til 22 millioner kroner.

1997 ansættes Carsten R. Andersen som kædechef i Bog & idé kæden.

1998 stiftes kæden Bøger og papir og 56 boglader i Bog & idé kæden skifter i løbet af 1998 navn til Bøger og papir. Lars Østergaard ansættes som kædechef.

2000 bliver Finn Sehested, Dansk Trælast A/S ny formand for bestyrelsen. Henrik Christensen ansættes som kædechef i Bog & idé.

2003 bliver Verner Bendixen fyret som direktør. Ny bestyrelsesformand: Palle Kjær. Logistik-chef Niels Bock konstitueres som direktør

2004 udnævnes Niels Bock til adm. direktør.

16.6.2005 fusionerer kæderne Bog & idé og Bøger og papir i selskabet Indeks Retail A/S, der fremover skal tage sig af detailhandel mens hovedselskabet Bogpa A/S skal stå for logistik og indkøb. Kædecheferne Henrik Christensen (adm.) og Lars Østergaard udgør direktionen i det nye selskab. Under Indeks Retail oprettes Indeks Retail Invest, der skal tage sig af udvikling. Ny formand advokat Michael Meyer.

1.10.2005 overtager Indeks Retail Invest Flensborg Bog & idé i Roskilde sammen med Tim Albrecht.

2006 skifter Bogpa A/S navn til In/Out A/S.

2006 underskriver 13 boghandlere – de fleste fra det konkursramte Fan Gruppen – en aftale om en ny kæde for boghandlere der har hovedvægt på bøger. Kæden får i september navnet BOGhandleren – kædeansvarlig bliver dir. Lars Østergaard. Dertil melder 12 boghandlere Fan Gruppen sig ind i Bøger og papir.

2007 fusioneres Gads Boghandel A/S med 18 butikker ind i Indeks Retail A/S. Butikkerne fordeles på kæderne Bog & idé og BOGhandleren. Gads direktør Bjarne Ponikowski bliver medlem af direktionen og administrerende direktør for Indeks Retail Invest. Herefter ejer Gad 40% af Indeks Retail Invest.

2008 forlader Bjarne Ponikowski jobbet som direktør for Indeks Retail Invest for at blive økonomidirektør i Gyldendal.

2008 lukker Gad Internet, men overtages af Indeks Retail. Finn Erik Kristiansen, Varde bliver direktør for Indeks Retail Invest, der driver de butikker som Indeks Retail selv ejer.

2008 Dir. Niels Bock forlader In/out A/S – Christian Ulrik Heimer konstitueres som direktør

2009 In-/out A/S fusioneres ind i Indeks Retail A/S, der herefter er et fuldservicerende virksomhed med indkøb, logistik, markedsføring og kædedrift for ca. 165 tilknyttede boghandlere. Advokat Michael Meyer fortsat formand. Nyt navn Indeks Retail A/S

2013 køber Indeks Retail legetøjskæden, Legekæden Amba med 53 butikker. Kædeansvarlig dir. Lars Østergaard. Hermed repræsenterer Indeks Retail 220 detailhandelsbutikker.

2013 stiller en gruppe bestående af Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma og tidligere bestyrelsesformand i Gyldendal, Jørn Bach og René Balle på en ekstraordinær generalforsamling i Indeks Retail op mod bestyrelsen med ønske om at ændre retning. De taber afstemningen med 45% mod bestyrelsens 55%.

28.11.2013 bliver Finn Erik Kristiansen afskediget som direktør for Indeks Retail Invest

10.12.2014 bliver topledelsen med Henrik Christensen og Lars Østergaard afskediget. Økonomidirektør Steen O. Hansen konstitueres som ny administrerende direktør indtil en ny ledelse er på plads.

1.4.2015 ny administrerende direktør Marianne Lyngby Pedersen.

2.5.2017 fusioneres kæden Bøger og papir med Bog & idé der nu har 122 forretninger. 28 butikker fra Bøger & papir skifter og ændrer samtidig navne. Enkelte butikker vælger at stå udenfor, men dog med relation til Indeks Retail.

14.8.2017 flytter hovedkontor til Mossvej 2 i Horsens.

19.5.2020 overtager Indeks Retail på vegne af flere medlemmer 14 af de tidligere Arnold Busck-butikker. Arnold Busck gik konkurs 27.4.2020.

1.7.2021 opretter IndeksRetail et nyt koncept for små og mindre boghandlere for at tiltrække nye medlemmer.Personer tilknyttet organisationen: