Til forsiden
Udskriv siden


Danske Forlag

Tidligere navne: Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, Boghandlerforeningen, Den Danske Boghandlerforening, Den Danske Forlæggerforening, Forlæggerforeningen


Stifterne af foreningen, bagerst: Chr. Steen, Jacob Deichmann, C.A. Reitzel, H.J. Bing, forrest A.F. Høst, H.C. Klein, A.Th. Speer og P.G. Philipsen. Der findes ikke billeder af Søren Langhoff

Logo 1907

Logo 19121929 En kreds af Københavnske boghandlere laver en indbyrdes aftale om import af bøger og deres prisfastsættelse.

18.1.1837 Ni københavnske boghandlere holder et møde, hvor de stifter Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn.

De ni boghandlere er: Jacob Deichmann, H.J. Bing, Andreas Frederik Høst, H.C. Klein, B.S. Langhoff, P.G. Philipsen, C.A. Reitzel, Christian Steen og A. Th. Speer.

Foreningens vedtægter skulle strukturere, stabilisere og regulere bogmarkedet. Alle ni stiftere var boghandlere, men de udgav også bøger og den nye forening blev med årene en forlæggerforening.

Hovedindholdet i vedtægterne er at der er fast pris på bøger – og at det er forlæggeren der sætter prisen. Der skal gives rabat til forhandlerne. Forhandlerne/boghandlerne skal være faguddannet. Foreningen bestemmer hvem der kan blive rabatberettiget – og dermed boghandler.

Jacob Deichmann vælges til foreningens første formand

25.1.1937 Foreningens første møde efter stiftelsen. Her underskrives protokollen og foreningens vedtægter er nu gældende for hele bogbranchen – de første samhandelsregler.

1838 Formand, Christian Steen.

1840 Formand, C.A. Reitzel.

1842 Formand, B.S. Langhoff.

1844 Formand, C.A. Reitzel.

1845 Formand, Christian Steen.

1849 Formand, B.S. Langhoff.

1850 Formand, Frederik V. Hegel.

1852 Formand, Christian Steen.

1853 Formand, O.H. Delbanco.

1854 Delbanco begynder udgivelsen af Dansk Boghandlertidende på eget forlag. Bladet bliver talerør for Boghandlerforeningen.

1855 Formand, Andreas Frederik Høst.

1868 Formand, Theodor Reitzel.

1870 Formand, Andreas Frederik Høst.

18.1.1887 Foreningen fejrer sit 50 års jubilæum med udgivelsen af O.H. Delbancos “Festskrift I anledning af Boghandlerforeningens Halvthundredeaarsdag”.

1888 Theodor Reitzel.

1898 Formand, G.E.C. Gad.

1903 Formand, Wilhelm Tryde.

1905 Foreningen skifter navn til Den Danske Boghandlerforening.

1911 Formand, Johan Frimodt.

1918 Formand, Frederik Gad.

1923 Der oprettes et sekretariat, hvor Henning Niels von Bracht bliver tilknyttet.

1930 Formand, Halfdan Jespersen.

1937 Fejrer 100 års jubilæum med udgivelse af Arthur G. Hassø: "Den Danske Boghandlerforenings Historie".

1941 Formand, Emil H. Frimodt.

1944 Foreningen skifter navn til Den Danske Forlæggerforening.

1947 Johan G. Krarup bliver sekretariatsleder.

1948 Formand, A.M. Steffensen.

1953 Formand, Iver Jespersen.

1959 Formand, Bo Bramsen.

1962 Fejrer 125 års jubilæum med udgivelsen af bogen, Otto Andersen m.fl.: "Bøger og Forlag i Danmark i 125 år".

4.2.1963 Formand, Ole Restrup.

1971 Formand, Oluf V. Møller.

1974 Erik V. Krustrup bliver direktør.

1975 Formand, Jokum Smith.

1979 Formand, Niels Jørgen Haase.

1984 Formand, Ole Busck.

1987 Fejrer 150 års jubilæum med udgivelsen af et jubilæumsnummer af Bogmarkedet og en stor fest.

1997 Formand, Erik C. Lindgreen.

30.6.2000 træder Erik Krustrup tilbage som direktør. Hans efterfølger bliver Ib Tune Olsen.

2002 Formand, Jesper Holm.

2004 Formand, Erik C. Lindgreen.

2006 Formand, Peter Mollerup.

11.6.2007 går Ib Thune Olsen på pension. Hans efterfølger bliver Marie Svane.

2008 Formand, Karsten Blauert.

5.11.2010 vedtages en strukturændring i forbindelse med Samhandelsreglernes ophævelse. Direktør Marie Svan afskediges. Ny sekretariatsleder, Christine Bødtcher-Hansen. Ny formand, Per Hedeman.

5.5.2010 udnævnes Christine Bødtcher-Hansen til direktør.

4.12.2012 Med lidt forsinkelse fejres 175 års jubilæet med en middag i Politikens møde- og festlokale, Pressen.

24.4.2014 ny formand Stig Andersen.

1.10.2015 skifter navn til Danske Forlag.

1.3.2018 ny formand Ulrik Hvilshøj, Gads Forlag.

1.11.2020 ny formand Lars Boesgaard, Lindhardt og Ringhof.

21.9.2022 ny formand Lene Juul, Politikens Forlag.

Litteratur:

O.H. Delbanco: "Festskriftet i anledning af Boghandlerforeningens halvhundredeaarsdag den 18. januar 1887", 1887

"Den Danske Boghandlerforening - nogle Portrætter", 1912 

Arthur G. Hassø: Den Danske Boghandlerforenings Historie gennem hundrede Aar 1837-1937", 1937 

Otto Andersen: "Bøger og Forlag i Danmark 1837-1962", 1962.Personer tilknyttet organisationen: