Til forsiden
Udskriv siden


Provinsboghandlerfagskolen


Kursisterne 1957 Bagerst til venstre Gert Ringhof, i midten, Erik Nygaard. Forest til venstre Poul Rørbæk, til højre, Knud Mortensen

Kursisterne 1956 Øverst til venstre Ivan Wroblewski, foran ham Erik Sandemand, nr. to fra højre miderste række Poul Christrup

Kursister 1948

Otto Andersens sidste hold kursister 1961 - på holdet var Hans Hilmer Thomsen og Fritz Rostrup

Artikel i Billed Bladet 30. maj 1944Bomærke tegnet af Kristian Kongstad 1932

I 1897 startede Boghandlerfagskolen i København med undervisning i specielle boghandlerfag. I 1930 indledtes et samarbejde med Købmandsskolen i København. For at tilgodese provinsens boghandlerlærlinge, udtænkte Aleks. Frøland og Otto Andersen planerne for et provinskursus i København, hvor eleverne i undervisningsperioden bor privat. Skolens motto: "Et sådant kursus skal bibringe deltagerne begejstring, kundskaber og færdigheder".

Der oprettes et studielegatfond med bidrag fra Den Danske Boghandlerforening (forlæggerne), Københavns Boghandlerforening, Den danske Provinsboghandlerforening og BMF. Desuden bidrag fra Gyldendal og Levison. Flere penge blev skaffet ved en landsindsamling. Kurset havde fælles bestyrelse med Boghandlerfagskolen. Forstander: Otto Andersen.

20.11.1931indbydes til det første kursus. Der kom 36 ansøgninger - der var plads til 18.

1.3.1932 starter det første hold.

1941 fejres jubilæet med udgivelsen af Otto Andersens "Provinsboghandlerfagskolen 1932-1941".

1961 Otto Andersen fratræder. Ny formand: Ivar Jespersen. Ny forstander: Erik Schaumborg-Müller.

3.3.1965 kommer et cirkulære fra Arbejdsdirektoratet med nye læretidsregler, der skal gælde elever fra hele landet.

23.3.1966 godkender Den danske Boghandlerforenings bestyrelse den nye uddannelse. Undervisningen af boghandlerlærlinge skal fra 1. januar 1967 foregå på Handelskostskolen i Odder. Indtil da vil der blive undervist på Mommark Handelskostskole.

juni 1967 slutter det sidste hold på Provinsboghandlerfagskolen.Personer tilknyttet organisationen: