Til forsiden
Udskriv siden


Boghandlerfagskolen


Elever, lærere og bestyrelse 1922Bomærke tegnet af Kristian Kongstad 1932

5.11.1896 på et møde i BMF foreslår Valdemar Eckardt, der netop var blevet medejer af Th. Linds Boghandel at der oprettes en boghandlerfagskole.

Sommeren 1897 blev der på BMF’s initiativ nedsat et udvalg bestående af J. Salmonsen,  H. Tilge, Jul. Gjellerup, P. Michelsen, P. Haase og Georg Møller til at se på mulighederne for en fagskole.

2.9.1997 starter det første hold på 38 elever på Boghandlerfagskolen i BMF’s lokale og lånte lokaler på Efterslægtsskabets Skole i Østergade, København. Skolen var kun for københavnske lærlinge.

Skolens Inspektør: Ernst Bierberg. Formand: J. Salmonsen.

1898 ny formand: P. Haase

1999 bliver det første hold færdig og får eksamen.

1999 ny formand: P. Haase

1901 udgiver Ernst Bierberg en lille pjece om skolens tilblivelse: ”Boghandlerfagskolen i Kjøbenhavn”.

1918 ny formand: Halfdan Jespersen.

1922 fejres 25 års jubilæet med udsendelsen af  bogen, ”Den danske Boghandlerfagskole gennem femogtyve år”

1925 Bierberg går af og som ny inspektør vælges Axel Sandal, der også bliver formand for bestyrelsen.

1928 trækker Axel Sandal sig som formand og inspektør. Ny formand: Søren Wiene.

Der indledes et samarbejde med Købmandsskolen.

Ny skoleleder: Otto Andersen.

1932 bliver Provinsboghandlerfagskolen oprettet – se denne.

1947 udsendes ved skolens 50 års jubilæum bogen, ”Boghandleruddannelsen i Danmark” af Otto Andersen.

Nov. 1947 starter en boghandlerfagskole i Odense i samarbejde med den lokale handelsskole. Initiativtager er Arne F. Carlsen der er BMF's repræsentant i Boghandlerfagskolens bestyrelse og formand for BMF i Odense.

1961 Otto Andersen fratræder. Ny formand: Ivar Jespersen. Ny forstander: Erik Schaumborg-Müller.

3.3.1965 kommer et cirkulære fra Arbejdsdirektoratet med nye læretidsregler, der skal gælde elever fra hele landet.

23.3.1966 godkender Den danske Boghandlerforenings bestyrelse den nye uddannelse. Undervisningen af boghandlerlærlinge skal fra 1. januar 1967 foregå på Handelskostskolen i Odder. Indtil da vil der blive undervist på Mommark Handelskostskole.

 Personer tilknyttet organisationen: