Til forsiden
Udskriv siden


BMF's PensionsforeningPå BMF’s medhjælpermøde i Fredericia i pinsen 1900 foreslog BMF’s tidligere formand, Christian Kønig at man stiftede BMF’s Pensionsforening .

24.2.1901 stiftes BMF’s Pensionsforening på initiativ af formanden, Christian Kønig med det formål at fremme medlemmernes selvpensionering ved opkrævning af et større eller mindre indskud og hensigtsmæssig forvaltning af disse samt at samle en pensionsfond, hvis renter kan tjene til supplering af den pension, medlemmerne ved deres opsparede midler erhverver sig. Formand: Christian Kønig, kasserer Martin Creutz.

1905 erhverver foreningen udgivelsesrettighederne til ”Adressebog for den Nordiske Boghandel”, der fremover blev en god indtægtskilde.

1907 Ny formand: Michael H. Jensen. I bestyrelsen Johannes Hansen og Carl Rolsted.

1922 Martin Crteutz trækker sig som kasserer og Johannes Hansen vælges. I bestyrelsen Daniel Sørensen.

1932 fejres Michael H. Jensens 25 års jubilæum som formand. Johannes Hansen trækker sig som kasserer. Som ny kasserer vælges Daniel Sørensen.

1938 Camilla With indtræder i bestyrelsen.

1944 på grund af ny pensionslovgivning, må BMF’s Pensionsforening likvideres. En del af midlerne hensættes til en ny pensionskasse.

27.3.1947 Den danske Boghandels Pensionskasse stiftes med midler fra BMF's Pensionsforening. Formand: Børge Rekdal.

(Bogormen, februar 1926 + september 1932 + Boghandleren nr. 14-16, 1947).Personer tilknyttet organisationen: