Til forsiden
Udskriv siden


Mohr, Johan Frederik Vilhelm

(27.8.1831 - 17.8.1907) var født i København, søn af kopist Carl Frederik Mohr og Amalie Ulrikke Danielsen. Hans to søstre, Adelaide og Caroline, var begge gift med boghandlere, hhv. Harald Fr. Jensen, Nakskov og dennes bror William Jensen, Hillerød. – Selv blev Johan Mohr udlært i 1853 som silke-, uld- og lærredskræmmer hos manufakturhandler C.V. Christensen, Gothersgade i København, men gik så i boghandlerlærer hos sin svoger William Jensen i Hillerød. Han foretog derefter en rejse i Middelhavslandene og blev ved hjemkomsten medhjælper hos boghandler C. Holm, Horsens. Som 31-årig etablerede han sig i København. Han handlede med bøger og papirvarer og havde lejebibliotek samt kollektion for Industrilotteriet. – Gift 1. gang 10.12.1865 med Clara Knudsen (1836-75) datter af økonom ved Søetatens Hospital Peter Knudsen og Eulalia Rasmussen, hvis far var ansat ved kirurgisk Akademi. – Gift 2. gang 20.10.1889 med Anna Marie Andersen (f. 11.2.1863 i København) datter af detailhandler Peter Andersen og Karen Jensigne Jensen. (Dolleris I).


Forretninger