Til forsiden
Udskriv siden


Andersen, Axel Ludvig

(f.5.10.1848) var søn af graver ved Vor Frue Kirke i København, Christen Andersen og Marie f. Andersen. Elev ved det kgl. Vajsenhus, tog præliminæreksamen ved universitetet sommeren 1864 og var lærling og medhjælper hos G.E.C. Gad 1864-71. Derefter hos H.F. Mansa, Randers, H. Hagerup, København og Andr. Fr. Høst & Søn, hvorefter han bestyrede P. Blochs Boghandel (Kr. Vissings Eftf.) et halvt år. – Kredsbestyrer i Kjøbenhavns Understøttelsesforening St. Hans afd. og medlem af bestyrelsen for Nørrebros Bespisningsforening. R af D. 23.11.1914. – Gift 3.3.1877 med Jacobine Emilie Rosenbeck (f. 26.10.1856 i København), datter af skomager Lauritz Rosenbeck og Caroline Schouw. (Dolleris I,III og IV).


Forretninger