Til forsiden
Udskriv siden


Alstrup, Peter

 

(f.1863) stammede fra Viborg, var udlært hos Niels Christensen, derefter hos Hempelske i Odense, C. Neumann, Vejle, C. Edelmann, Horsens, etablerede sig i Odense på et af faderen (der var slagtermester) løst borgerbrev. Ophævede boghandelen og flyttede til Fredericia, hvor han blev rejsende for fabrikant Arnold Melchior, efter hvis fallit han overtog dennes kortvarefabrik. 1904 flyttede han til København, hvor han drev fabrikken som Peter Alstrups Kunstforlag. – Alstrups 1. kone, Georgine (Signe) Terkelsen (1862-98) var søster til Ammon Terkelsen (1866-90). Han var i lære hos Hempelske, senere medhjælper hos Dolleris i Vejle. Etablerede sig som papir- og kunsthandler i Odense 1889, men døde altså året efter. På hans gravsten på Odense Kirkegaard var en indskription af Dolleris. (Dolleris)


Forretninger