Til forsiden
Udskriv siden


Bang, August

(f.12.8.1844) søn af købmand Thomas Andreas Bang og Thora Vilhelmine Bang. Udlært hos Vilh. Prior og medhjælper hos Barth & Jensen. Han drev sortimentsboghandel, papirhandel og forlagsvirksomhed og var hovedforhandler for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt stempelpapirforhandler fra 1875. – (12.8.1844 - 27.2.1920) søn af købmand Thomas Andreas Bang og Thora Vilhelmine Bang. Udlært hos Vilh. Prior og medhjælper hos Barth & Jensen. Han drev sortimentsboghandel, papirhandel og forlagsvirksomhed og var hovedforhandler for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt stempelpapirforhandler fra 1875. Han drev sin boghandel i 46 år, og det var en kendt og respekteret boghandel, hvor rigtig mange senere boghandlere var lærlinge eller arbejdede som medhjælpere en tid. – Kasserer og siden direktør for De danske Boghandleres Hjælpekasse, revisor i Det nordiske Forlag og i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag og medlem af Folkebogsamlings-udvalget. – Uden for branchen beklædte han desuden tillidsposter i Chr. IX’s Jubilæumsasyl, i Selskabet Borgervennen, i Udvalget til Kjøbenhavns Forskjønnelse, af Finanskomiteen i Kammermusikforeningen, af Skolekommissionen for Kjøbenhavns Kommunes offentlige Skoler og han var formand for Vesterbros Samaritan og Vesterbros Asylselskab. R. 1912.. – Gift 1. gang 16.9.1870 i Randers med Olga Axelsen (7.5.1848 - 6.7.1879) født i Randers, adoptivdatter af partikulier Lars Chr. Axelsen. – Gift 2. gang 23.6.1881 med Sara Marie Margrethe Krull (1.10.1849 - 24.12.1923) født i København, datter af smæltemester ved Den kgl. Mønt Johan Heinrich Krull (1.10.1796 - 21.4.1860) og Julie Bense (9.7.1814 - juli 1853). (Dolleris IV + VM)


Forretninger

Foreninger