Til forsiden
Udskriv siden


Hassing, Alfred G.

(7.3.1890 - 1939) blev af Dagbladet Politiken udpeget til at lede en lille boghandel, som avisen havde besluttet at etablere i forhallen (telegramhallen) på Rådhuspladsen. Inden Hassing døde som kun 49-årig i 1939, havde han nået at omdanne den beskedne forretning, der ikke var større end en kiosk, til en af Nordens største og mest velassorterede boglader og desuden etableret Alfred G. Hassings Forlag. – Hassing var søn af grosserer Alfred G. Hassing og Elisabeth Ziesberg. Udlært hos Einar S. Dahl og medhjælper hos Axel E. Aamodt. Et år i Australien 1910-11, derefter A. Gieses Eftf. (Edm. Jacobsen) og igen Axel Aamodt. 1913-15 i Siam, New Zealand og USA via sin ansættelse i ØK’s papirafdeling, en rejse der bl.a. påførte ham den sygdom, der tidligt skulle blive hans skæbne. – Alfred G. Hassing tog initiativ til erhvervelsen af Boghandler-Bo, som både boghandlere og forlæggere, stod bag. Der blev samlet midler ind i forbindelse med de tre brancheforeningers jubilæer og købt en ejendom på Frederiksberg. – Gift 14.7.1917 med balletdanserinde ved Det kgl. Teater Bente Hørup (f. 24.8. 1898) datter af grosserer Alexander Kobiersky Hørup og Marie Hvilsom og grandniece af Politikens grundlægger Viggo Hørup. Ægteskabet opløst. – Gift 2. gang 8.3.1931 med operasangerinde Inger Elisabeth ‘Lis’ Jepsen (f. 26.3.1909) datter af tandlægerne Anna Johanne Oline og Axel Jepsen. – Hassing var meget idérig og foretagsom, men en benhård chef. Man sagde om ham, at han i sin tid hos ØK havde tilegnet sig mange af ØK-grundlæggeren H.N. Andersens egenskaber og at han var lige så hadet og frygtet som denne. (Dansk Bogh.t. 10. og 17.11.1939 + Bogmarkedet nr. 8/9 2002 + Dolleris IV + VM).


Forretninger

Foreninger