Til forsiden
Udskriv siden


Schult, Waldemar Wilhelm Ferdinand

(f.1.2.1879) var københavner, søn af murermester Carl Ludvig Joachim Schult og Laura Braudi. Udlært på C.A. Reitzels Forlag, medhjælper i Gyldendalske Boghandel. Han mistede samhandelsberettigelsen 1920, fik den igen 1921-23 og på ny i 1924, men brugte den ikke og blev i stedet papirhandler. – Gift med Gunilda Holmquist. (VM).


Forretninger