Til forsiden
Udskriv siden


Boesen, Jacob

(f.13.12.1888) søn af kolonialhandler i København Peter Boesen og Anna Koefoed. – Blev efter præliminæreksamen udlært hos Edv. Baastrup på Østerbro og fortsatte der som medhjælper. Var et år hos Gyldendal, atter hos Baastrup 1910-11 og på Cohens Bogtrykkeri 1911-12. Overtog 15.2.1913 P. Michelsens Boghandel, Nørrevoldgade 62, København, sammen med Sven Holst, men udtrådte af kompagniskabet fem år efter for at overtage Otto Jensens Boghandel. – Gift 5.6.1919 med Anna Johanne Christiansen (f. 1887), datter af inspektør Niels Feldbeck Christiansen og Johanne Nielsen (Dolleris IV).


Forretninger