Til forsiden
Udskriv siden


Rolsted, Carl

(30.10.1878-1966) søn af åndsvageforstander Emil Vilh. Rolsted og Clara Adamine Elisabeth Pedersen. Udlært hos P. Michelsen, Nørre Voldgade 62, København K 1894-98 og medhjælper hos Max Jackel i Potsdam, H. le Soudier, Paris, Siegfr. Michaelsens Eftf., G.E.C. Gad og tilbage til P. Michelsen 1904-06. – Engagerede sig i det organisatoriske arbejde, som ung i BMF og senere i bestyrelsen i Københavns Boghandlerforening. Han var redaktør af Bogormen 1904-05 – 1924-28 var han redaktør for Dansk Bohandlertidende, hvor han viste en god evne til objektiv vurdering af alle slags sager. Fremhæves bør hans artikel »Boghandleraaret« som indledning til 21.-23.(25) årg. af »Adressebog for den danske Boghandel«. Heri beskriver han en af branchens interessante perioder, 1912-17. Sad i bestyrelsen fore BMF's Pensionsforening 1903 - 1917. – Trak sig som 58-årig tilbage og slog sig ned i en landlig idyl ‘Gryde Mølle’ en af de gamle ‘Kongens-Møller’ ved Hallebyå, ved Skarritsø i Jyderup. I 1957 var han den første indflytter i Boghandler-Bo’s ejendom på I.M. Thielesvej på Frederiksberg. – Carl Rolsted beskrives som en fin og kultiveret boghandler for hvem bogen var alfa og omega. (Dolleris IV + Bogmarkedet s. 1204/1948 + Bogormen, oktober 1936).


Forretninger

Foreninger