Til forsiden
Udskriv siden


Wiene, Søren

(6.8.1882-3.11.1966) søn af Emil Wiene. Udlært hos Carl M. Bertelsen, Århus 1898-1902 og medhjælper i Jacob Lunds Boghandel (Baldur Borgen), København K og hos L. Levison junr. 22 år gammel blev han bestyrer for sin mor. – Særdeles aktiv både som boghandler og i de omkring 20 tillidsposter han beklædte, bl.a. som formand for Københavns Boghandlerforening fra 1917 og æresmedlem for Købmandsrådet og for Boghandlerfagskolens bestyrelse. Medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Luftværnsforening m.fl. og medlem af Valutarådet, Lukkelovskommisionen og Statsministeriets økonomiske Råd. Han var foredragsholder og udgav et par skrifter, bl.a. om filosoffen Ludvig Feilberg, »Naturens Levelære«. R. 1930. – Gift 1. gang 9.6. 1911 i Stenløse med Gerda Petersen (28.11.1878 - 13.4.1922) datter af provst Theodor Petersen og Hermine Marie Faye. – Gift 2. gang i København 22.11.1923 med Mary Christensen (f. 24.4.1892) datter af maskinkonstruktør Søren Peter Christensen og Frederikke Rasmussen. (VM + Tryde).


Forretninger

Foreninger