Til forsiden
Udskriv siden


Strube, Povl

(27.8.1907-1991) født i Helsingør, lærling og medhjælper i C.A. Reitzels Boghandel i Løvstræde (Axel Sandal) 1925-30. Var i 1930-35 med til at etablere Illums bogafdeling sammen med Asger Fischer. 1935-44 afdelingsleder i den danske afdeling i Boghallen, Alfred G. Hassing. 1944-47 leder af A/S N.C. Roms Boghandel, Vestergade 8, en hensygnende forretning, han skulle forsøge at rette op på og bygge om. Han var meget kunstinteresseret og udgav bl.a. en mappe med tegninger af Mogens Bøggild. Siden chef for Hagerups Boghandel »under Holbergs kastanjer«. – I 1951 åbnede han sin egen forretning i en ydmyg kælder på Frederiksberg Allé og grundlagde her det speciale, han siden skulle blive berømt for. Parapsykologi, åndelige og filosofiske emner, der var hans store interesse. Hans kataloger var berømte, og han yndede Anatole Frances ord om, at kataloglæsning er de bibliofiles store fornøjelse. Strubes kataloger var små udsøgte publikationer. Han arrangerede også foredragsaftner – hans eget lille »Folkeuniversitet« – »bøger skal ikke bare læses, de skal diskuteres« som han sagde. – Forretningen blev hurtigt for lille og flyttede flere gange. Havde i 19 år adresse på Lille Triangel, Østerbrogade 42, København Ø. – 1957 begyndte han forlagsvirksomhed og redigerede og udgav 1954-82 tidsskriftet »Psykisk Forum«, der på et tidspunkt førte til oprettelse af ‘Spøgelsespatruljen’, der på opfordring tog ud i landet for at undersøge påstået spøgeri – med meget magert resultat! Kunsten havde også fortsat hans interesse, bl.a. solgte han lithografier af Asger Jorn. Og han havde antikvariat. – Gift 2. gang med Jonna Strube (1.8.1939 - 2002). Parret drev boghandel og forlag sammen, og Jonna Strube førte det videre efter hans død. Hun begyndte i Strubes Boghandel i 1968 efter i mange år at have interesseret sig for den åndelige verden og haft sit eget forlag, Psykisk Forlag. Sammen rejste parret meget rundt og holdt foredrag. – Den kendte sanger og musiker Henrik Strube er søn af Povl Strube. (Dagens Nyheder 27.8.1957 + Bogmarkedet side 1018/ 1967 + Bogmarkedet 7/1990).

Ved Povl Strubes 80-årsdag i 1987 skrev forlægger Jarl Borgen i Bogmarkedet bl.a.: 
"Han er mageløs. Jeg beundrer ham. Næsegrus. Der er mange fremragende boghandlere i Danmark. Men den, der har kørt det længste og flotteste løb, hedder Povl Strube (...) Han kunne være gået på folkepension for 15 år siden. Men så havde han ikke haft det så sjovt, og så var den kulturelle udvikling i Danmark gået langsommere, for det er pionerer som Povl Strube, der er kulturens spydspidser." (Bogmarkedet aug.1987).


Forretninger