Til forsiden
Udskriv siden


Bertelsen, Anders

(f.5.7.1891) søn af mølleejer på Frederiksberg Hans Bertelsen og Petronella Jensen. Udlært og senere medhjælper hos Th. Linds Eftf. (Hans Frandsen) 1907-12. Tog handelsskoleeksamen hos Brødrene Påhlmann og var lagerekspedient i A/S Emil Jensen indtil han etablerede boghandel på Amager sammen med sin svoger Axel Zinn-Hansen. Udtrådte af kompagniskabet i 1928 og etablerede ny boghandel på Vennemindevej 43, København Ø. Den overdrog han i 1936 til Ole Bloch og overtog i stedet Carl Rolsteds Bog- og Papirhandel på Vesterbrogade 75, som han drev til 1943. – Gift 25.2.1917 med Ella Christine Zinn-Hansen (f. 18.5.1890) datter af viktualiehandler i København, Mathias Zinn-Hansen (7.1.1851 - 4.2.1992) og Jacobine Caroline Zinn (17.11.1852 - 2.2.1927) og søster til boghandler Axel Zinn-Hansen. (VM)

Sønnen Helge Bertelsen (f. 12.6.11918) blev udlært i farens forretninger. (VM).


Forretninger