Til forsiden
Udskriv siden


Ahrenkiel, Harald

(31.12.1883-15.9.1967) var født i København, søn af Andreas Ahrenkiel og Cathrine Laursen. Efter præliminæreksamen udlært hos Oscar V. Søtofte, København K 1.8.1900 og medhjælper hos Siegfried Michaelsens Eftf. (Einar Møller), hos H. Schou, Lyngby og i Gyldendalske Boghandel. Blev selvstændig allerede som 25-årig. – Giftede sig som 39-årig 10.5.1922 med Hilda Cæcilie Hansen (f. 2.1.1887 i Kolding) datter af isenkræmmer Carl August Edvard Hansen og Cæcilie Hansen. – Datteren Inga Ahrenkiel (f. 18.11.1923) blev udlært ved faget. (VM).


Forretninger