Til forsiden
Udskriv siden


Beeken, Jens Lorenz

(14.10.1786-20.11.1841) søn af hofskomager Friederich Wilhelm Beeken og Margrethe Hurop f. Sommerfeldt. Udlært bogtrykker og arbejdede som sådan til 1806, hvor han etablerede sig som boghandler. Udfoldede omfattende forlagsvirksomhed, udgav bl.a. egne skrifter og periodica som ugebladene »Aftenposten« (1816-19), »Statsvennen« (1821-25) og »Kjøbenhavns nye Aftenpost« (1832-38). Foretog flere rejser, som han siden beskrev i rejsebøger, bl.a. »Dagbog paa en Reise i Sverig« (1820) og »Rejse i Nordtydskland« 1-2 (1825). – Gift 1807 med Johanne Ingeborg Neermann, datter af fabrikant Heinrich Neermann og Anne Marie Kloch. – En søn, Hartman Beeken (10.10.1820-15.5.1879), blev boghandler i Aalborg. (Dolleris I).


Forretninger