Til forsiden
Udskriv siden


Tryde, Vilhelm Adolph Conrad

(30.10.1837-9.4.1918) var født på gården Nøjsomhed i Lyngby, søn af proprietær, cand.jur. Frederik Vilhelm Tryde og Franzine Emilie Huulevad. (Tryde er en gammel dansk præsteslægt, navnet stammer fra landsbyen Tryde i Skåne, hvorfra stamfaderen emigrerede ved Skånes afståelse). – Udlært hos J. Wagner, Helsingør og medhjælper hos H.J. Bing & Søn 1857-62, dels i boghandelen, dels som forvalter på porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl. – Medhjælper hos Otto Schwartz, som han dog hurtigt forlod for 1.1.1863 at overtage O.P. Riis’s Boghandel i Slesvig. Den var grundlagt et halvt år tidligere, juni 1862, men ejeren døde i december. Tryde førte forretningen i sit eget navn til 6.2.1864, hvor østrigerne rykkede ind i byen og han samme dag blev tvunget til at forlade den. Fik ansættelse ved Korpsintendanturen til udgangen af august. Efter fredsslutningen og Danmarks afståelse af Sønderjylland etablerede han sig i København med kunst og kunstbøger som speciale og med kunder over hele Skandinavien. – Stillede store krav både til sig selv og til sit personale. Hans forretning var et søgt lærested. – Beklædte flere tillidsposter i branchen, bl.a. var han 1903-10 formand for Boghandlerforeningen á 1837. Deltog i velgørende arbejde, bl.a. støtte af bildende kunstnere og fattige skolebørn. – Gift med Ovine Frederikke Dorthea f. Tryde (2.2.1842-11.9.1921) datter af urtekræmmer Casper Chr. Tryde og Emma Cæcilie Marie Stinck. (Dansk Biografisk Leksikon + Dansk Boghandlertidende 15.9.1921, Dolleris II + IV +Tryde).


Forretninger

Foreninger