Til forsiden
Udskriv siden


Smith, Daniel

(f.1.11.1860) søn af sognepræst i Strandby Sogn ved Løgstør, Caspar Nicolai Smith og Cæcilie Margrethe Kjerulff. – Efter præliminæreksamen fra Nyborg Realskole (faderen var blever forflyttet) udlært hos J. Rasmussen, Køge og medhjælper hos Th. Sinding & Co. og Carl Larsen, begge København. – Var journalist og leverede artikler til flere blade, især »Nationaltidende«. (Dolleris, der henviser til Erslews Forfatterlex, hvori Daniel Smiths far og farfar også omtales).


Forretninger