Til forsiden
Udskriv siden


Iversen, Andreas Christian Fürchtegott Gellert

(11.5.1817 - 2.3.1881) søn af skolelærer og klokker i Middelfart, Peder Iversen og Else Helene Wisbech. Bror til boghandler N.H. Iversen, Middelfart. Moren kusine til boghandler J.L. Wisbech, Kolding. – Efter studentereksamen fra Kolding Skole studerede han teologi og var en tid huslærer. Etablerede sig som boghandler i København 1846. Udgav i samarbejde med Lose & Delbanco »Forlagskalender for Danmark« (1852-57) og stiftede 1.9.1854 sammen med Lose & Delbanco og Gyldendal Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (der bl.a. udsendte »Illustreret Tidende«). – Han var den første danske boghandler, der havde regelmæssig kontakt med engelske forlag. Forlægger var han også selv, og til hans forlag knyttedes forfattere som N.F.S. Grundtvig, Ludv. Chr. Müller, P.A. Fenger og C.J. Brandt. – Overlod 1.1.1857 forretningen til sin tidl. lærling Th. Michaelsen (1830-1907) og sin svoger E.S. Tillge (1834-95) og nedsatte sig i Kolding. – Flyttede som pensionist tilbage til København. Hans forlag blev overtaget af E.L. Thaarup. – Gift 3.8.1849 med Sidsel Dorothea Elise Augusta Tillge (f. 26.7.1826) datter af postforvalter i København, kancelliråd August Peter Tillge og Dorthea Bolette von Støcken. – En datter, Laura Iversen, blev gift med amtsinspektør Axel Th. Møller, Varde, bror til boghandler Jens Møller, Helsingør. Jens Møller var et år bestyrer af J.L. Wisbechs boghandel i Kolding. – Laura Helene og hendes mand havde en søn, Carl Theodor Møller (f. 4.9.1872 i Varde), der blev udlært i sin morfars boghandel (Tilges Boghandel) i København (Dolleris I).


Forretninger