Til forsiden
Udskriv siden


Thaarup, Edvard Ludvig

(25.2.1811 - 8.4.1888) født i Knabrostræde 109, søn af amtmand, kommitteret i Det Kgl. General-Toldkammer, etatsraad, professor Frederik Thaarup og Giese ‘Gedske’ Kirstine Giersing. Efter Frederiksborg lærde Skole udlært hos Chr. Steen og medhjælper hos Gyldendal (J. Deichmann). Påtænkte etablering i Haderslev, men opgav. Oparbejdede efterhånden et betydeligt forlag med forfattere som N.F.S. Grundtvig, Svend Grundtvig, Chr. Thaarup og Fr. Thaarup. Udgav 1850-55 »Johannes Ewalds samtlige Skrifter« 1-8 med F.L. Liebenberg som udgiver. Havde omfattende bog- og skriftsamlinger af bl.a. Johannes Ewald, J.H. Wessel, P.A. Heiberg og Malte Conrad Brun, som han skænkede til Kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket. En visesamling skænkedes af den senere ejer, G.E.F. Kohl, til Universitetsbiblioteket. – Grundlagde portrætsamling af danske boghandlere og forlæggere, som senere videreførtes af Th. Bløes og skal være skænket til BMF’s Bibliotek. Skrev og udsendte en række kataloger, magasiner, tidsskrifter af vidtspændende indhold samt belærende bøger. – Æresmedlem af BMF-biblioteket. – Gift 9.3.1850 med Clara Marie Sophie Emilie von Thun (7.1.1818 - 30.4.1854) datter af kommandør i Søetaten, Philip Gebhard von Thun og Petrea Marie Sophie Ellegaard. – Gift 2. gang 27.2.1861 med Albertine (Alba) Dorthea Wilhelmine Starcke (14.7.1814 - 5.12.1881) datter af købmand Frederik Wilhelm Chr. Starcke og Wilhelmine Louise Charlotte Wachs. (Dolleris I, hvor man også finder en lang række referencer).


Forretninger

Foreninger