Til forsiden
Udskriv siden


Thiesen, Ludvig Benedictus

29.9.1779 - 20.2.1836) født i Kiel, søn af postmester Gerhard Friederich Thiesen og Amalie Garmern. Lærte boghandel i Leipzig, kom derfra til Breslau og Hannover og fik så ansættelse hos universitetsboghandler Proft i København. – Gift med Dorothea Margarethe Køhler (10.3.1789 - 11.5.1864) født på Christianshavn, datter af linnedvævermester Caspar Køhler og Ellen Cathrine Petersen. Hun videreførte sin mands forretning og udgivelsen af »Kjøbenhavns Vejviser«. (Dolleris I + Krak: »Vejviserens Vej 1770-1902«, s. 67-69).


Forretninger